RASUTSATT: Prosjektet skal sikre trygg ferdsel på fylkesvei 609, i ny tunnel mellom Hestvika og Heilevang.

Tre arbeidsfellesskap og en entreprenør vil rassikre

Alle er norske selskaper, og oppdraget går blant annet ut på å bygge tunnel på rasutsatt strekning.

Publisert

Vestland fylkeskommune har invitert entreprenørbransjen til konkurranse med forhandlinger om rassikring av fylkesvei 609 mellom Heilevang og Hestvika.

Disse ønsker å bli prekvalifisert til videre prosess:

  • Arbeidsfellesskapet B&G Tunnel AS og Magne Hafstad AS
  • Arbeidsfellesskapet Bertelsen & Garpestad AS og Metrostav Norge AS
  • Hæhre Entreprenør AS
  • Arbeidsfellesskapet Leonhard Nilsen & Sønner AS og Entreprenørservice AS

Hvem blir invitert med videre?

Innen midten av desember, vil Vestland fylkeskommune ha bestemt seg for tre leverandører som blir invitert til å gi tilbud, og delta i videre forhandlinger.

Utvelgelsen vil skje ut ifra en helhetlig evaluering av hvem som oppfyller ulike kriterier knyttet til tekniske og faglige kvalifikasjoner, som nyere relevant erfaring, ferdigstilte prosjekter og erfaring fra løsmassetunnel.

Frist for levering av første tilbud er 29. februar 2024.

Godt fornøyd prosjektleder

– Det er høy aktivitet i tunnelbransjen for tiden, og vi er godt fornøyde med deltagelsen i konkurransen. Nå gleder vi oss til å gå i gang med forhandlingene, og ta noe steg videre på dette viktige rassikringsprosjektet, sier Jon Harald Huseklepp, prosjektleder i Vestland fylkeskommune.

Målet med å gjennomføre forhandlinger før levering av endelig tilbud, er å redusere risikoen både for entreprenør og byggherre, og gi entreprenørene tilbakemeldinger som gjør at de kan levere et forbedret tilbud.

Forhandlingene skal sikre at partene har en felles forståelse av oppdraget; hva entreprenør kan tilby, og hvilke forventninger byggherren har til dem som får oppdraget.

Frist for levering av endelig tilbud er i månedsskiftet mai/juni 2024.

Powered by Labrador CMS