Veidriften i Vest-Finnmark er krevende. Her fra brøyting på E69 i Nordkapp.

Vegvesenet setter nye miljøkrav til brøyting i Vest-Finnmark

Mer miljøvennlig brøyting er ett av kravene når Statens vegvesen lyser ut ny femårskontrakt for drift av riksveiene i Vest-Finnmark.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Med totalt 546 kilometer er dette en av de største riksveikontraktene i Norge. Strekninger som E69 til Nordkapp og E6 over Sennalandet er også blant landets mest værutsatte strekninger.

Bedre brøyteprofiler

Statens vegvesen bidrar til det grønne skiftet ved å stimulere til lavere CO₂-utslipp.

- Det som gir størst klimagevinst, er å redusere antall kjørte kilometer og timeverk på tyngre utstyr. Det mener vi er mulig, uten at det går ut over standarden på drift av veinettet, sier seksjonssjef Torvald Tretteskog i Statens vegvesen.

Det planlegges å ta i bruk maskiner som kan flytte ut brøytekanter for å oppnå en bedre profil som vil hindre fokksnø å legge seg på veibanen. Dermed kan antall brøytekilometer reduseres. Samtidig blir regulariteten på fjellovergangene bedre, med færre kolonnekjøringer og mindre stengt vei.

Belønner snødeponi

Statens vegvesen vil også belønne entreprenører som har smarte løsninger for snødeponi i Hammerfest, for eksempel i form av container for snøtining. Formålet er å få kontroll på smeltevannet og eventuelt sile ut forurensning.

Den nye kontrakten setter også krav til lavere utslipp på lastebiler og maskiner i form av krav til nyeste teknologi for motorer. Entreprenøren vil få ekstra kompensasjon for bruk av helelektriske kjøretøy og maskiner ved tilleggsarbeider. Det er også satt begrensninger for tomgangskjøring.

Alle bedrifter som vil ha oppdrag for Statens vegvesen må være miljøsertifisert, og alle må rapportere om CO₂-utslipp. Målet er at utslipp fra Vegvesenets virksomheter skal halveres innen 2030.

Stor og lang kontrakt

Oppstart av den nye kontrakten er 1. september, og kontrakten gjelder i fem år, fram til høsten 2026. Dersom partene er enige, er det mulig å forlenge kontrakten med opp til tre år. I tillegg har Statens vegvesen opsjon på ett år utover dette, slik at den totale lengden på kontrakten kan bli ni år.

Kontrakten omfatter E6, E69, riksvei 92 og riksvei 94 i Porsanger, Nordkapp, Kautokeino, Karasjok, Hammerfest og Alta kommuner. Av totalen på 546 kilometer, er 14 kilometer gang- og sykkelvei.

Fristen for å levere inn tilbud er 15. april.

Powered by Labrador CMS