VIL BLI BEDRE: - Vi må løfte blikket og se på dette i en helhetlig sammenheng: hvordan kan vi bli enda bedre i å ta vare på det vi har, sier vegdirektøren om den kommende gjennomgangen av bruforvaltningen.

Veidirektøren: – Vil vite om vi bruker kunnskapen riktig

Bestiller ekstern gjennomgang av bruforvaltningen.

Publisert Sist oppdatert

En ny rapport fra Vegtilsynet om bruinspeksjoner viser at Statens vegvesen gjør store fremskritt for inspeksjonsregimet av bruer. Men i lys av funnene i rapporten og Tretten brukollapsen vil veidirektøren nå gjennomføre en ekstern og helhetlig gjennomgang av etatens bruforvaltning.

VEISJEFEN: Veidirektør Ingrid Dahl Hovland.

– Rapporten viser at vi har god kontroll på inspeksjon av bruer på riks- og europavei. Nå ønsker jeg å vite er om vi bruker denne kunnskapen riktig, og hvordan den inngår i en helhetlig bruforvaltning. Vi skal være trygge på at vi har et system som fanger opp den typen avvik som ikke ble fanget opp i gjennomgangen etter Perkolo-kollapsen i 2016, og hvor anbefalingen blant annet var å forsterke Tretten bru. Derfor skal gjennomgangen også se på hvordan den interne fagrapporten fra 2016 om fagverksbruer i tre ble fulgt opp internt i Vegvesenet, sier veidirektør Ingrid Dahl Hovland. 

Vegtilsynet har lagt frem en tilsynsrapport hvor de har undersøkt 5422 bruer over hele landet. Rapporten viser at inspeksjonsplaner for hovedinspeksjoner ble utført i samsvar med krav for 92,8 prosent av bruene, og at det ble gjennomført hovedinspeksjon av 94,3 prosent av bruene. Tilsynet som er gjennomført viser at inspeksjonsplaner for enkeltinspeksjoner i all hovedsak blir gjort i samsvar med krav (98,8 prosent), og at det blir gjennomført enkelinspeksjon av de aller fleste bruene (98,3 prosent).

– Vegtilsynets rapport er et viktig bidrag til å styrke vår bruforvaltning og tilhørende systemer. Vi må løfte blikket og se på dette i en helhetlig sammenheng: hvordan kan vi bli enda bedre i å ta vare på det vi har, sier veidirektøren.

Arbeidet starter opp i løpet av kort tid – og vil pågå parallelt med Havarikommisjonens arbeid med del to av sin rapport, som også vi gjelde organisering og prosesser i Vegvesenet. Arbeidet er planlagt avsluttet i medio november.

Powered by Labrador CMS