Video: Gravemaskiner og hjullastere rydder veien etter snøras

Veidriftere har travle og risikable dager på jobb nord i Norge. Fjelloverganger føyker tette og det går snøras, som dette ved og i Skillefjorden.

Publisert

Hele fylket har i mange dager preget av uvær, høy vannføring og stor rasfare. Våre fagfolk og entreprenører er i full sving for å holde veinettet trygt, skriver Troms og Finnmark fylkeskommune på sine nettsider.

- På tross av de utfordrende forholdene, går vi på med stor energi for å rydde veier etter ras, tette stikkrenner og overvann, skriver fylkeskommunen.

Dronevideoen over viser oppryddingsarbeidet etter snørasene som gikk over fylkesvei 883 ved Skillefjorden i Alta kommune i februar. Spesialrådgiver og geolog i Alta, Trond Jøran Nilsen, har filmet arbeidet fra luften.

En hjullaster og en gravemaskin rydder snø på fv. 883 ved Skillefjorden. Like ved rydder en hjullaster og en gravemaskin et annet snøras. Autovernet har lite å stå imot naturkreftene med.
En hjullaster og en gravemaskin rydder snø på fv. 883 ved Skillefjorden. Like ved rydder en hjullaster og en gravemaskin et annet snøras. Autovernet har lite å stå imot naturkreftene med.