TESTLAB: - Denne testlaben for hydrogen og brenselcelle skal bidra til å utvikle løsninger for maskiner, og også hvordan hydrogen kan produseres grønt, sier Toni Hagelberg som er leder for bærekraftig energi i Volvo CE. Foto: Volvo CE

Volvo CE lanserer testlab for hydrogen brenselceller

AVANSERT: Den svenske maskinprodusenten har åpnet en helt ny testlab for utvikling av brenselcelleteknologi med hydrogen som energikilde, og for å produsere hydrogen miljøvennlig.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

MÅLENE: Skissen viser hvordan Volvo CE tenker utviklingen av energikilder i sitt utstyr frem mot 2040 og 2050. Foto: Volvo CE

Dette er første og eneste av sitt slag, og en ny markering fra produsenten som har ambisjoner om å bli fossilfri innen 2040. Testlaben vil garantert fange stor oppmerksomhet fra hele Volvo Group, men er i fremste rekke kommet på plass med tanke på å utvikle anleggsmaskiner som går på hydrogen. Derfor er den også etablert i Eskilstuna der Volvo Construction Equipment har sitt hovedkvarter.

Kombinasjon

- Brenselcelleteknologi er en nøkkelfaktor for å utvikle bærekraftige løsninger for tunge anleggsmaskiner, og denne investeringen gir oss et ekstremt viktig redskap i vårt forskningsbaserte arbeid. Testlaben vil også være tilgjengelig for Volvo Group globalt, ettersom dette er den eneste som kan brukes til så avansert testing av denne type tungt utstyr, sier Toni Hagelberg som er leder for bærekraftig energi i Volvo CE.

Volvo CE har stor tro på brenselcelleteknologi i kombinasjon med batterielektrisk drift er en god løsning for fremtidens utslippsfrie maskiner. Batterielektriske løsninger er tiltenkt mindre maskiner, og et par varianter er allerede på markedet, samt at en ca. 20-tonns beltegraver på batteri er «på gang». For tyngre utstyr mener Volvo CE at batterielektriske løsninger blir upraktiske, men at hydrogen er fremtiden for denne gruppen.

Hydrogen-produksjon

PROSESSEN: Skissen viser hvordan prosessen med å bruke hydrogen til produksjon av elektrisk energi fungerer.

- Hydrogen kan produseres på mange måter, men det er viktig å ha en livssyklus-tilnærming gjennom hele verdikjeden. Det handler ikke bare om å utvikle utslippsfrie løsninger ved bruk av hydrogen ved testlaben, men den skal også brukes til å se på hvordan hydrogenet blir produsert. Vi søker etter grønn hydrogen, produsert av fornybar energi, sier Hagelberg.

Kort fortalt fungerer hydrogen som drivstoff på følgende måte: I en brenselcelle reagerer hydrogen og oksygen med hverandre og produserer elektrisk energi. Prosessen skjer uten utslipp, og kun vann kommer ut som «avgass». Energien som produseres er den som benyttes til å drive en elektrisk motor på f.eks. anleggsmaskinen. Mye av det samme som batterielektrisk, men med forskjellen at energien ikke lagres i et batteri, men produseres etter behov der og da. Hydrogenet fylles i en tank, tilsvarende som med diesel. Det er lavt eller ingen støy fra brenselcelle-prosessen, og hydrogen drift sammenlignes med batterielektrisk når det kommer til støy.

Powered by Labrador CMS