Prosjektleder Anne-Grethe Nordahl i Statens vegvesen mener det er mulig å spare flere hundre millioner ved bygging av nytt Vinterbrokryss, i forhold til de opprinnelige planene.
Prosjektleder Anne-Grethe Nordahl i Statens vegvesen mener det er mulig å spare flere hundre millioner ved bygging av nytt Vinterbrokryss, i forhold til de opprinnelige planene.

Vurderer å redusere utbyggingen av Vinterbrokrysset

Vegvesenet vurderer å redusere omfanget av planlagt utbygging av Vinterbrokrysset for å spare opp mot 600 millioner kroner.

E18 Retvet–Vinterbro er niende og siste etappe på utbyggingen av E18 mellom Oslo og Ørje ved svenskegrensa.

Statens vegvesen har i lengre tid arbeidet med å finne løsninger som kan redusere kostnader, arealinngrep og klimagassutslipp ved prosjektet, uten at det går på bekostning av målet for prosjektet.

For E18 Retvet–Vinterbro er det satt et mål om å redusere antall drepte og hardt skadde etter veiåpning samt å redusere reisetiden for personer og gods mellom Indre Østfold og Oslo.

Ett av tiltakene som Statens vegvesen nå undersøker, er altså muligheten for å redusere utbyggingen av det planlagte Vinterbrokrysset.

Nye kapasitetsberegninger for rampen fra E18 til E6 Vinterbrosletta mot Oslo viser at det trolig er tilstrekkelig med kun ett felt i rampa, ikke to som i den regulerte løsningen. Med kun ett felt i rampa fra E18 faller behovet for et fjerde felt på Vinterbrosletta bort.

- Det medfører at vi unngår å sprenge en fjellskjæring mot øst, og vi reduserer behovet for trafikkomlegginger på Vinterbrosletta. I tillegg vurderer vi en løsninger der vi beholder de eksisterende bruene. Dette, sammen med redusert behov for ramper, vil gi store kostnadsinnsparinger, sier prosjektleder Anne-Grethe Nordahl.

- Gode nyheter for mange

For å bedre forholdene for trafikk i rampe fra E6 mot sør til E18 og Vinterbro og Tusenfryd, foreslår Vegvesenet å forlenge sørgående avkjøringsfelt på Vinterbrosletta med 250 meter. I tillegg foreslår man å forlenge feltet der trafikk fra E18 mot Oslo og rampen fra Vinterbro og Tusenfryd flettes.

- Før vi konkluderer, må vi undersøke nærmere hvordan dette vil påvirke trafikken. Men våre foreløpige vurderinger er at ved å redusere utbyggingen av Vinterbrokrysset vil prosjektet kunne spare så mye som opp mot 600 millioner kroner. Dette er i så fall gode nyheter både for prosjektet i form av enklere utbygging, for næringslivet i form av redusert behov for grunnerverv, og for trafikantene ved at det blir mindre behov for midlertidige trafikkomlegginger. I tillegg vil bompengeinnkrevingen kunne reduseres som følge at reduserte totalkostnader, sier prosjektleder Nordahl.

- Redusert veiklasse kan gi økt nytte

Anne-Grethe Nordahl understreker at Statens vegvesen også fremover vil fortsette letingen etter løsninger som kan redusere kostnadene og øke nytten av prosjektet.

- Noe av det vi vil vurdere, er endringer i den totale veibredden opp mot hastighet og årsdøgntrafikk. Ved å redusere skulderbredden, og bygge såkalt smal 4-felts vei, vil vi trolig kunne redusere både kostnadene, klimagassutslipp, arealinngrep og med det også øke nytten av prosjektet, sier hun.

Powered by Labrador CMS