Anleggsgartner

Anleggsgartner

Akershus universitetssykehus HF (Ahus) 1474 NORDBYHAGEN Akershus universitetssykehus HF (Ahus) er lokal- og områdesykehus for 460 000 innbyggere fordelt på Romerike, Follo, tre bydeler i Oslo og Rømskog. Om lag 8 000 medarbeidere leverer spesialisthelsetjenester innen somatiske helsetjenester, psykisk helsevern og rus. "Menneskelig nær - faglig sterk" er vårt verdigrunnlag og ledestjerne. Vår strategiske utviklingsplan for 2012-2016 tydeliggjør våre overordnede valg og prioriteringer. Les mer på www.ahus.no nn nnSom universitetssykehus har vi ambisjoner om å være: Pasientenes førstevalg Et robust og fremragende forskningsmiljø Den mest attraktive arbeidsplassen for helsepersonell Ledende på samhandling med kommuner og bydeler Et sykehus som setter agendaen i Helse-Norge nn nn Ahus har som personalpolitisk målsetting at vårt arbeidsmiljø skal preges av tverrfaglighet, mangfold og likestilling. Vi ønsker derfor en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere medarbeidere med etnisk minoritetsbakgrunn. Anleggsgartner (Ref.nr: 1781487239) Anleggsgartner - Divisjon for service og teknikk Divisjon for Service og Teknikk er sykehusets Facility Management organisasjon som har ansvaret for eiendom og service på alle lokasjoner. nnLedig stilling som gartner/driftsoperatør ved Ahus Nordbyhagen. nnAlle søkere må søke elektronisk vial linken under. nn nnArbeidssted: nn Sykehusveien 25, nn1478 Lørenskog Ahus, Nordbyhagen nnDiverse: Stillingsbrøk: 100% Reiseaktivitet: Ingen reiseaktivitet Fast Antall stillinger: 1 Kontaktperson(er): nnAvdelingssjef Jan-Widar Foss, tlf. 99259654 nnFor fullstendig utlysningstekst og elektronisk søknadsskjema: [Klikk her]    

Forsiden nå