Kjersti Kvalheim Dunham gir stafettpinnen videre til Tore Askeland som blir prosjektleder for Ferjefri E39 fra 1. desember 2019.
Kjersti Kvalheim Dunham gir stafettpinnen videre til Tore Askeland som blir prosjektleder for Ferjefri E39 fra 1. desember 2019. (Foto: Linda Grønstad/Statens vegvesen)

Askeland ny prosjektleder for Ferjefri E39

Tore Askeland overtar stafettpinnen etter Kjersti Kvalheim Dunham 1. desember.

Tore Askeland er i dag sjefingeniør i «Utviklingsprosjekt Fjordkryssinger» i prosjektavdelingen Statens vegvesen.

Han er utdannet ved reallinjen på Krigsskolen (KS2), er sivilingeniør i teknologi fra Universitetet i Stavanger (UiS), og har en doktorgrad i risikostyring, også ved UiS. Han har arbeidet i Statens vegvesen siden 2016, med teknologikvalifisering og risikostyring på E39. Han har tidligere arbeidet blant annet som avdelingsleder i Rambøll, og som konsulent i DNV GL.

Tore Askeland jobber i Vegdirektoratet ut året, og fra nyttår vil Ferjefri E39 inngå i Divisjon utbygging i Vegvesenets nye organisasjon.

E39 – en konstant byggeplass

Stortinget har bedt Statens vegvesen om å utrede mulighetene for å skape faste forbindelser langs E39 på en 1100 kilometer lang strekning fra Kristiansand til Trondheim.

- Det pågår store utbedringsprosjekter langs E39, og i løpet av 2020 vil ca. ti prosent av strekningen være ferdig utbygget til den standarden vi anser nødvendig i 2050, sier Dunham og Askeland.

- Det er mulig, vi jobber målrettet med å utvikle ny teknologi som skal gjøre det mulig å vurdere om det lønner seg med ferjer eller faste forbindelser over noen av de bredeste fjordene i landet vårt, sier de to. 

- Askeland tilfører verdifull kompetanse

De forklarer at prosjektet utvikler teknologi; teknologien må være klar på det tidspunkt det er aktuelt å vurdere de enkelte prosjektene. Askeland tilføyer at teknologiutviklingen skal gjøre Vegvesenet i stand til å krysse fjordene, men være aktuell for hele veinettet.

- Tore Askeland tilfører prosjektet verdifull kompetanse når det gjelder risikostyring, vi skal planlegge veier og bruer som skal leve i 100 år. Jeg er trygg på at Askeland vil føre prosjektet videre på en god måte, sier Dunham. 

Stortinget har som ambisjon å binde Vestlandet sammen med en opprustet og ferjefri E39. Store næringslivsregioner og bo-, arbeids- og servicemarkeder vil bli knyttet sammen og vil gi et bedre grunnlag for å utvikle Norges største eksportregion.

Faktaark om Ferjefri E39. 

Forsiden nå