Bistår politiet og Arbeidstilsynet

Bistår politiet og Arbeidstilsynet

Statens vegvesen stiller alle nødvendige ressurser til rådighet for å bistå politiet i etterforskningen av kollapsen av nye Rotvollhaugen bru i Trondheim.

Det er politiet som har skadestedsledelsen og koordinerer redningsarbeidet.

- Dette er en tragisk ulykke som preger oss alle i Statens vegvesen, sier avdelingsdirektør Eva Solvi i Statens vegvesen.

Veivesenet i Sør-Trøndelag har satt krisestab for å koordinere sitt arbeid opp mot politiet på best mulig måte.

- Det er for tidlig å si noe om årsaken til at brua raste sammen og det er heller ikke riktig av oss å spekulere i årsaken. Vi bistår politiet og Arbeidstilsynet i deres arbeid, sier Solvi.

Forsiden nå