Bru over gruveområde

Bru over gruveområde

Ny E18 med bru over fjorden til Brevik byr på en rekke utfordringer. Statens vegvesen har fått hjelp av SINTEF til å beregne om det er mulig å plassere en bru her.

Det er godt kjent at gruvene som er drevet av både Hydro og Norcem er betydelig i dette området ved Brevik. Derfor tok prosjektgruppa som arbeider med ny E18 mellom Langangen og Rugtvedt, tidlig kontakt med Norcem for å få oversikt over gruvene.

Foreløpig rapport

I tillegg er SINTEF bedt om bistand for å vurdere hvorvidt det er fysisk gjennomførbart å etablere så vel bru som tunneler i Breviksområdet. Rapporten som nå er kommet fra SINTEF, er foreløpig. I rapporten konkluderes det med at alle alternativer for etablering av brufundament, kan la seg gjennomføre. Her tas det imidlertid forbehold om at finregningen kan gi et annet resultat.

Større utfordringer er det med tunneler og fjellskjæringer. SINTEFs foreløpige rapport konkluderer med at alternativene 1-5 stedvis har svært kort avstand ned til gruverommene. 

Alternativ 6

Dette gjør at man sitter igjen med alternativ 6 som det mest realistiske alternativet.

 

Forsiden nå