Dagling leder Erik Presthus ønsker 150 gjester velkommen fra talerstolen i verkstedet.
Dagling leder Erik Presthus ønsker 150 gjester velkommen fra talerstolen i verkstedet.

«Den Lille» er blitt 40

Den «Lille Fjellsprengningskonferansen» feiret sine første 40 år på Langhus onsdag.

 

Med 40-årsmarkeringen av den Lille Fjellsprengningskonferansen i verkstedet hos Atlas Copco på Langhus onsdag kveld (21. oktober) har fjellfolkets jubeldager fått en solid oppstart til selve 50-årsfeiringen av den store Fjellsprengningskonferansen i dag (22. oktober)

Pensjonisten Kjeld Gustavsen var initiativtageren til etablering av den Lille Fjellsprengningskonferansen. Et av yndlingsproduktene hans i Atlas Copco-huset er en gammel Atlas Cyclop 50 fra 1907. Det ble anskaffet fra Borlänge Gruvemuseum, og Cylop står for "enøyet uhyre".
Pensjonisten Kjeld Gustavsen var initiativtageren til etablering av den Lille Fjellsprengningskonferansen. Et av yndlingsproduktene hans i Atlas Copco-huset er en gammel Atlas Cyclop 50 fra 1907. Det ble anskaffet fra Borlänge Gruvemuseum, og Cylop står for "enøyet uhyre".

150 deltok i markeringen på Langhus som på tradisjonelt vis startet i verkstedet med faglig orientering, og deretter fortsatte i kantingen med julemat, godt drikke og gode "sanne historier", litt på og noe over kanten. At intitiativtageren til "Den Lille..", Kjeld Gustavsen, tidlig slapp til med sitt historiske tilbakeblikk, var avgjort det som skulle til for å få stemningen i taket. Han er et unikum når det gjelder å trekke linjene fra fortidens dager for bergborerne og fjellsprengerne til dagens moderne driftsmetoder.

Et jubelår for Atlas Copco

Adm. direktør Erik Presthus minnet om at Atlas Copco etablerte seg i Norge så tidlig som i 1916. Norge ble første utenlandsavdeling for den svenske storprodusenten. Idag er Atlas Copco organisert i fire forretningsområder i Norge 190 ansatte hvorav 67 i anlegg og  gruveteknikk. Samlet omsetning er på 1,1 milliard kroner med 50% for anlegg og gruveteknikk som er vertskap for "Den lille...".

2012 er ifølge Presthus blitt et jubelår for Atlas Copco Anlegg og Gruveteknikk. Selskapet har tatt 83,3% av markedet for underjordrigger og 80% av overjordmaskinene. Samlet representerer dette 80,6% av boremaskinene som selges i landet. Hver 2,9 virkedag sendes det en borerigg/borevogn ut til fjellsprengerne.

Nest største skatteyter

Ordfører i Ski kommune, Anne Kristine Linnestad og Atlas Copco-sjef Erik Presthus.
Ordfører i Ski kommune, Anne Kristine Linnestad og Atlas Copco-sjef Erik Presthus.

Både inviterte Ski-ordfører, Anne Kristine Linnestad, og Erik Presthus uttrykte glede over at selskapet byr på arbeidsplasser og bringer inn gode skattekroner inn.

Atlas Copco er nest største skatteyter i Ski.

At ordføreren også har gått på ungdomsskolen på Vevelstad noen steinkast fra Atlas Copco-komplekset, gjør at hun var svært dus med bedriften.

I tur og orden presenterte produktsjefene nyheter på maskin og utstyrssiden, og uten å forringe noen ble den nye borehammeren COP 4038 omtalt med ærbødighet. Den er en 40 kW hammer, erstatter COP 3038 og er 20-30% sterkere.

 

Nyansatte markeds og personalkoordinator, Nina L. Hakestad (42), opplevde sitt første virkelige møte med fjellfolket under 40-årsjubiléet på Langhus. Hun starter i sin nye jobb hos Atlas Copco 5. desember og kommer fra stilling som markedskoordinator hos Teletec Connect. Tidligere har hun arbeidet 10 år på Sørmarka som salgs- og markedsansvarlig.
Nyansatte markeds og personalkoordinator, Nina L. Hakestad (42), opplevde sitt første virkelige møte med fjellfolket under 40-årsjubiléet på Langhus. Hun starter i sin nye jobb hos Atlas Copco 5. desember og kommer fra stilling som markedskoordinator hos Teletec Connect. Tidligere har hun arbeidet 10 år på Sørmarka som salgs- og markedsansvarlig.

Flere av de andre nyhetene er omtalt i Anlegg&Transport som er klart til Fjellsprengningskonferansen.

 

Forsiden nå