Etter at Alpine Bau gikk konkurs tidligere i sommer, ble det stans i arbeidene på E6, men de er nå i gang igjen.
Etter at Alpine Bau gikk konkurs tidligere i sommer, ble det stans i arbeidene på E6, men de er nå i gang igjen.

Det jobbes igjen på Fellesprosjektet

Men ny hovedentreprenør er ikke på plass.

Etter at østerrikske Alpine Bau gikk konkurs 19. juni, har det vært mye usikkerhet rundt fremgangen på Fellesprosjektet E6-Dovrebanen, og det ble en pause i arbeidet.

Nå har Vegvesenet hatt en liten anbudskonkurranse slik at arbeidene med å bygge ny firefelts E6 og dobbeltsporet jernbane mellom Minnesund og Brøhaug nå er i gang igjen.

Fellesprosjektet E6-Dovrebanen må lyse ut en ny konkurranse på utbyggingen av firefelts E6 og dobbeltsporet jernbane mellom Minnesund og Brøhaug. Denne konkurransen vil lyses ut i slutten av august, og det er forventet at den nye entreprenøren starter byggingen ute i marka før jul.

For å ivareta sikkerheten og unngå unødig store forsinkelser og kostnader, vil de fire andre entreprenørene på prosjektet gjennomføre en del arbeider.

Dette er noe av det som skal gjøres i påvente av ny hovedentreprenør:

- Driving og sikring av tunnelene på Korslund inkludert forskjæring i sørenden.
- En del arbeider er bestilt for at prosjektet kan legge Dovrebanen over på nytt spor i den nye dobbeltsportraseen på en strekning på vel en kilometer nord for Langset som planlagt i oktober. Dette er også en viktig milepæl i E6-utbyggingen ettersom eksisterende jernbane ligger i den fremtidige E6-traseen.
- Uttak av skjæring for E6 fra Splitten bru og fram til Brøhaug.
- Støttemur mellom Dovrebanen og nytt kryss på Langset.
- Støttemur og vann- og avløp av Ørbekk.
- Sluttføre arbeidene med E6-skjæringen ved Gunhildskleiva mellom Korslund og Splitten bru.

Både Hæhre Entreprenør AS, JV Veidekke Hochtief, Infranord Norge AS og Eltel Networks har alle blitt tildelt oppgaver i denne overgangsfasen.

 

Forsiden nå