Dyktig svenske

Dyktig svenske

Demokjører Karolin Eriksson hos Ankerløkken håndterer en Cat 323 E med Allu 309 sikteskuff bedre enn de fleste.

Karolin er tidligere ansatt i Ankerløkken Sverige, men jobber nå som maskinfører når hun ikke imponerer besøkende på MEFA 2013 på Sola med sine ferdigheter.

Forsiden nå