Samferdselsminister Marit Arnstad har sørget for en ekstra ferje.
Samferdselsminister Marit Arnstad har sørget for en ekstra ferje.

E39 Lavik - Oppedal får økt ferjekapasitet

I sommer blir det satt inn en ekstra ferje på dette ferjesambandet.

- Ferjesambandet Lavik - Oppedal på E39 i Sogn og Fjordane får økt kapasitet i sommer. Statens vegvesen og Fjord1 AS har forhandlet frem en avtale om et utvidet rutetilbud, opplyser samferdselsminister Marit Arnstad i en pressemelding.

En tredje ferje skal settes inn i trafikken i perioden 21. mai - 30. august i år.

- Sambandet har hatt en del gjensitting, særlig i helger, ferier og høytider. Med dette håper jeg at situasjonen med kø og venting skal være løst, seier samferdselsministeren.

Etter avtalen er det også lagt opp til å styrke tilbudet  med en tredje ferje i  Kristi himmelfartshelgen, Pinsehelgen, i høstferien og i jule- og nyttårshelgen.

- Avtalepartene tar sikte på å forlenge avtalen til fire måneder i 2014 (mai - august).  Fra og med 2015 vil sambandet bli trafikkert  hele året med tre  ferjer, med langt større kapasitet enn i dag. Dette vil gi en tilfredsstillende trafikkavvikling i sambandet, sier Arnstad.

Forsiden nå