Europeiske sjåfører mot mer kabotasje

Europeiske sjåfører mot mer kabotasje

Den internasjonale veitransportunionen (IRU), som NLF er medlem av, og Den europeiske transportarbeider føderasjonen (ETF) mener mer kabotasje nå vil ødelegge bransjen.

I 2013 skal EU-kommisjonen offentliggjøre en analyse av det europeiske transportmarkedet og transportbransjen forventer at de også vil foreslå nye, mer liberale kabotasjeregler.

IRU og ETF skriver i en erklæring at EU-reglene ikke kan åpne for friere tilgang til markedet før det har blitt en harmonisering mellom landene med tanke på håndhevelse, arbeidsvilkår og skatte- og avgiftsnivå. Med de forskjellene som er nå, vil en liberalisering gå ut over både konkurransevilkår og bærekraften i bransjen, heter det i erklæringen.

- Unik enighet


- Det er ganske unikt at arbeidstaker- og arbeidsgiversiden blir enige om denne typen erklæring, som uttrykker en felles bekymring for markedets tilstand, sier Søren Hyldstrup Larsen, direktør for Nordic Logistics Association  (NLA) - som er Norges Lastebileier-Forbunds (NLF) og søsterselskapene Dansk Logistik og Transport og Sveriges Åkeriföretags EU-samarbeid.
- Og på grunn av de to partenes rolle i EU-samarbeidet er EU-kommisjonen nødt til å ta stilling til uttalelsen på en eller annen måte, understreker han.

Erklæringen ble sendt til EU-Kommisjonen og Europa-parlamentet den 17. desember.

Les mer om kabotasje:
Ulovlig kabotasje
Lite kabotasjetransport
Nei til midlertidig kabotasjestans
Fransk-nordisk front i kabotasjekampen
Krisestemning i norsk transportbransje

Forsiden nå