Finnene strammer inn kabotasjen

Finnene strammer inn kabotasjen

Fra 25. april blir det vanskeligere for utenlandske bedrifter å transportere gods i Finland. Nye krav til løyve, og ansvarliggjøring av transportkjøperne, gir en lysere fremtid for finske transportbedrifter.

Når det nye finske kabotasjeregelverket trer i kraft 25. april, må alle transportbedrifter som har kommersiell godstransport i Finland i mer enn 7 dager registrere seg i landet.

Et kjøretøy med finsk løyve har en oransje ramme rundt registreringsskiltet istedenfor svart ramme. Når loven trer i kraft, vil det heller ikke være tillatt å bruke underleverandører som kjører med svart ramme.

Transportkjøperne vil etter den nye loven være juridisk forpliktet - ikke bare moralsk, som nå - til å kontrollere at transportselskapene de bruker har løyve, betaler skatt og oppfyller forpliktelsene de har som arbeidsgivere.

Forsiden nå