To av de mange nye led-skiltene ved Taraldrud kontrollstasjon.
Ifølge Tom Ferdinand Luther i Statens vegvesen har det vært spesielt viktig å få på plass blå og hvite led-lys for å vise påbudt kjøreretning slik sklitet skal se ut.
Slik ser styrekonsollen ut inne på kontrollørenes kontor. Hver skilt er programmert og vises i den rekkefølgen de vises på E6. Systemer styres med berøringsskjerm i tillegg til vribryterne.

- Første kontrollskilt av sitt slag

- Meg bekjent er dette de første kontrollskiltene med fullfarge i Region øst. Og kanskje i Norge også, sier Tom Ferdinand Luther i Statens vegvesen Region øst.

De siste ukene har det ikke vært avholdt noen tungbilkontroller på Taraldrud kontrollstasjon ved E6 sør for Oslo. De gamle mekaniske skiltene som skulle varsle om kontroll var slitt ut og ble fjernet. Før de nye var på plass var det uforsvarlig å avholde kontroller.

- Det er for farlig å stå og vinke inn biler ved denne veien. Dessuten var mange i tvil om hvem som ble vinket inn, sier avdelingsingeniør i Statens vegvesen, Aage Kristiansen.

Nå er nye led-lys, levert av Swarco Norge, på plass. I dag ble de testet for første gang for å få tungbilsjåfører til å svinge inn på kontrollplassen for kontroll. AT.no var der da det skjedde.

Tydeligere skilting

- Skiltbudskapet på tidligere skilt har i en del tilfeller vært feilaktig, og vi har hatt flere runder på det i rettssystemet der tungbilsjåfører hevder ikke å ha forstått skiltene. Nå har vi led-lys med fullfarge som skal kunne vises tydelig i alle slags lysforhold, sier Luther som er prosjektleder drift i Statens vegvesen Region øst.

Skiltlysene slås på og av sekvensielt med timing etter fartsgrensen som er 90 km/t på E6 ved Taraldrud. Dermed skal sjåførene få med seg alle eller ingen av skiltene som varsler etter hverandre om en eventuell kontroll. Ingen skal plutselig få se lys i bare de siste skiltene slik at man ikke rekker å svinge av.

Snek seg unna

AT.no fikk se de nye skiltene i aksjon. Konklusjonen vår er at de er tydeligere enn de forrige mekaniske skiltne på stedet, men at uten fysiske sperringer vil noen alltid snike seg unna. Dette skjedde også da vi var på plassen.

Men det blir lettere for veimyndighetene å argumentere i retten for at sjåførene skulle ha sett skiltene og svingt inn på kontrollplassen.

I løpet av nest uke skal etter det AT.no forstår også et tilsvarende system startes opp på Støkken kontrollstasjon ved E6 i Ås kommune, Akershus.

Forsiden nå