Gruvearbeidere reddet av tilfluktskamre

Gruvearbeidere reddet av tilfluktskamre

Da det begynte å brenne i en maskin i Ballarat gullgruve noen mil vest for Melbourne i Australia, ble 19 arbeidere fanget under jorden.

Anlegg for rensing av karbonmonoksid fra menneskelig utpust.
Anlegg for rensing av karbonmonoksid fra menneskelig utpust.

Heldigvis for gruvefolkene var de i nærheten av tilfluktskamre, produsert av Strata Worldwide. Med sterkt forurenset luft på utsiden av vognene, kunne arbeiderne puste ren luft fra et avansert klimaanlegg inne i dem.

Da faren var over, kunne de rusle rolig ut av gruven som på en vanlig arbeidsdag.

Det er mat, vann, toalett og nødhjelpsutstyr i tilfluktskammeret fra Strata Worldwide.
Det er mat, vann, toalett og nødhjelpsutstyr i tilfluktskammeret fra Strata Worldwide.

- Tilfluktskamre er en viktig del av sikkerhetsprogrammet i gruver, og en god forsikring for gruvearbeidere for en relativt billig penge. De reduserer personskader og lange driftsstopp etter hendelser som er potensielt livstruende, sier Tony Farrugia, leder av Strata Safety Products Australia.

Det er påbudt med tilfluktskamre ved gruvedrift under jord i Australia.

Forsiden nå