Hæhre tildelt Fellesprosjekt-parsell

Hæhre tildelt Fellesprosjekt-parsell

Fellesprosjektet E6-Dovrebanen har i dag tildelt Hæhre Entreprenør AS oppgaven med å bygge ferdig firefelts E6 og dobbeltsporet jernbane mellom Minnesund og Brøhaug i Eidsvoll kommune.

 

Fellesprosjektet E6-Dovrebanen mottok totalt tre tilbud om å gjøre ferdig de gjenstående arbeidene mellom Minnesund og Brøhaug på parsell FP1 etter konkursrammede Alpine Bau. Samtlige ble vurdert som kvalifiserte til å gjennomføre jobben, og Fellesprosjektet valgte det tilbudet med lavest pris. Derfor er Hæhre Entreprenør AS tilbudt oppgaven med å gjøre ferdig de gjenstående arbeidene med å bygge ferdig:

- firefelts E6 på en strekning på ca. 6,3 km.
- dobbeltsporet jernbane på en strekning på ca 4,2 km.
- ca 8,5 km med lokalveier.
- ca. 8,2 km gang- og sykkelveier i nedlagt Dovrebane.
- diverse avbøtende tiltak i strandsonen.

Det er gitt en klagefrist til 11. november klokken 12, og kontrakt vil bli inngått etter at denne klagefristen er gått ut.

Forsiden nå