Implenia Norge er et milliardforetak

Implenia Norge er et milliardforetak

Implenia Norge AS omsatte for ca. 900 mill. kroner første halvår 2013. Det er nesten en dobling fra samme periode 2012. Med et halvår igjen å omsette, er Implenia Norge med god margin et milliardforetak på omsetning.

Driftsresultater etter første halvår er ca. 29 mill. kroner (4,7 mill. CHF). Dette betyr at den norske forretningsenheten i første halvår i 2013 har levert bedre enn forventningene ved oppkjøpet i 2011. En sentral faktor for dette delresultatet har vært tilgangen av nye, større prosjekter, herunder tildelingen av UFP08 - Eidangertunnelen på 624 mill. kroner. Dette er det hittil største prosjektet for Implenia Norge. Med en ordrereserve på ca. 1,3 milliarder kroner ved utgangen av juni 2013 (eksklusiv UFP08 - Eidangertunnelen - hvor kontrakten ble signert i juli), vil Implenia Norge fortsette veksten gjennom andre halvår.

Halvårsresultatene for 2013 er den første rapporteringen etter organisasjonsendringen i februar, da Implenia Norge ble en egen divisjon i Implenia-konsernet, og adm. direktør Petter A. Vistnes ble en del av den internasjonale konsernledelsen.

Samlet hadde Implenia-konsernet et halvårsresultat tilsvarende 130 mill. norske kroner. Det er 27,7% bedre enn samme periode året før.

Konsernet melder at de har en tilgjengelig likviditet på et beløp som tilsvarer ca. 2,8 milliarder norske kroner

Konsernet begynner pressemeldingen om halvårsresultatet med: «Ett steg nærmere visjonen om å bli en ledende entreprenør innen komplekse infrastrukturprosjekter i Skandinavia.»

Optimismen er med andre ord stor hos sveitserne.

Forsiden nå