Istak får fortsette på Pihl-kontraktene

Istak får fortsette på Pihl-kontraktene

Entreprenøren Istak viderefører alle kontraktene den konkursrammede entreprenøren E. Pihl & Søn AS hadde med Statens vegvesen Region nord.

- Vi har gjort de nødvendige juridiske vurderingene og har bestemt oss for å akseptere boets tilbud, sier Stein Johnny Johansen, avdelingsdirektør for prosjektavdelingen i Statens vegvesen Region nord.

Konkursen førte til stans i en rekke veiprosjekter i regionen, og i tillegg til de juridiske vurderingene er det blitt jobbet med å vurdere hvorvidt Statens vegvesen mener at Istak, som tidligere datterselskap av E. Pihl & Søn AS, er egnet til å overta hovedansvaret for alle kontraktene.

- Etter en grundig vurdering er vi sikre på at Istak er i stand til å videreføre alle kontraktene, og vi ser frem til en snarlig oppstart på alle prosjektene, sier Johansen.

Forsiden nå