Jevnt i tet på anbudsrunde ved fylkesvei 33

Jevnt i tet på anbudsrunde ved fylkesvei 33

Statens vegvesen har fått tre tilbud på elektrotekniske installasjoner og anlegg for styring, regulering og overvåking samt trafikkstyringsinstallasjoner ved Falkentunnelen og tilhørende områder på fylkesvei 33. Entreprenøren som får oppdraget vil starte arbeidet til høsten.

Disse tre firmaene leverte tilbud på oppdraget:

- Scanmatic Elektro AS, 12.986.183 kroner.
- Land Elektriske AS, 12.808.349 kroner.
- Conductor AS, 16.898.376 kroner.

Firmaet som får oppdraget skal montere opp elektrotekniske installasjoner og anlegg for styring, regulering og overvåking av Falkentunnelen og områdene rundt tunnelen. I tillegg skal firmaet montere styrbare trafikkstyringsinstallasjoner i samme område.

Statens vegvesen vil i løpet av kort tid kontrollregne tilbudene og sjekke at nødvendig dokumentasjon er lagt ved tilbudet. Etter en påfølgende intern saksbehandling og klagefrist på 10 dager vil kontrakt med det valgte firmaet inngås. Arbeidene er planlagt med oppstart til høsten.

Viktig lokalveg

Fylkesvei 33 går fra E6 ved Minnesund i Akershus til E16 ved Bjørgo i Valdres. Hele veien er 145 km lang, og standarden er variabel.

Fylkesveien har stor betydning for Gjøvik og Toten, og er den viktigste forbindelsen til Romerike, Oslo og Gardermoen for denne delen av Oppland. Det er mye tungtrafikk, og veien fungerer som avlastningsvei for E6 og riksvei 4.

Veien er også en viktig lokalvei. Med mange avkjørsler og bebyggelse tett inntil, er det i dag problemer både med trafikksikkerheten og fremkommeligheten.

I perioden 2001-2011 var det 13 trafikkulykker med lettere personskade på denne strekningen. Ingen ble drept eller hardt skadet. 

8,5 meter veibredde

Den planlagte veien som skal bygges er på totalt 9,2 km. Veibredden blir 8,5 meter med midtmerking. Dette er betydelig bredere enn dagens bredde på  fem-seks meter.

Den nye veien skal følge dagens trasé, men flere svinger blir utbedret.

Støyskjerming

I tillegg skal det bygges 5,4 km gang- og sykkelvei fra Fjellhaug til Totenvika kirke. Denne gang- og sykkelveien knyttes sammen med den eksisterende gang- og sykkelveien fra Totenvika kirke.

Prosjektet inkluderer også noen busslommer og kontrollplass sør for Fjellhaug. Det blir utført støyskjermingstiltak på ca. 60 boliger.

På store deler av den nye veien blir fartsgrensen 80 km/h.

Falkentunnelen

Lengst sør på strekningen, ved Skreifjella, bygges Falkentunnelen på 930 m, oppkalt etter Falken naturreservat.

Reguleringsplanene for de to delstrekningene  ble vedtatt i Østre Toten kommunestyre henholdsvis i mars 2010 og i februar 2012. Og nå er det altså snart klart for de elektrotekniske installasjonene i tunnelen.     

 

Forsiden nå