Rundkjøringen der den tidligere Krifastbommen stod på Bergsøya tar form. Den får en diameter på 50 meter.
Rundkjøringen der den tidligere Krifastbommen stod på Bergsøya tar form. Den får en diameter på 50 meter.

Konturene av en rundkjøring

På det tidligere bomstasjonsområdet på Bergsøya (Krifastbommen) begynner den nye rundkjøringa på E39 og riksvei 70 å ta form.

Her blir det også et nytt kollektivknutepunkt og en ny vekt- og kontrollplass.

- Vi begynner å se konturene av rundkjøringen, og når vi har fått bygget ferdig en stor støttemur på utsiden av området skal den ferdigstilles. Fullføring av rundkjøringen blir prioritert nå fremover, fordi det skal etableres en del beplanting i sentraløya, sier byggeleder Terje Fugelsnes.

Han forteller videre at fjellsprengingsarbeidet, for å tilpasse riksvei 70 inn mot den nye rundkjøringa, snart nærmer seg slutten.

- Vi skal være ferdig i løpet av august. Massene blir brukt til å bygge opp og forsterke hele det nye kryssområdet, og til å plastre og forsterke sjøfyllinga langs riksveien mot Freifjordtunnelen. Det er stort masseoverskudd, så mye stein kjøres også ut av området til eksterne mottakere.Det er et gjort et omfattende arbeid med drenering og nye kabelgrøfter på anlegget. Entreprenøren har også støpt grunnmurene og gjort klart for byggene som skal opp på kollektivknutepunktet og vekt- og kontrollplassen. Disse leveres som modulbygg og monteringen starter i løpet av august.

Det skal også bli en del parkmessig utformede tiltak inne på området, med natursteinsmurer og belegningsstein, beplanting og oppsetting av de skulpturene som sto på det tidligere bomstasjonsområdet. 

- Arbeidet på Bergsøya går stort sett som planlagt. Vi har fokus på HMS og sikker trafikkavvikling på prosjektet. Entreprenøren har et ryddig anleggsområde, og arbeidsvarslingen har vært god. Dette er viktig med tanke på at det går stor trafikk gjennom kryssområdet, sier Terje Fugelsnes avslutningsvis.

Det er entreprenørfirmaet Norwegian Rock Group AS fra Ulnes/Fagernes som utfører arbeidet som etter planen skal være ferdig i løpet av oktober i år.

Forsiden nå