Lemminkäinen med kontrakt på 254 mill. kroner

Lemminkäinen med kontrakt på 254 mill. kroner

Lemminkäinen Norge overtar ansvar for drift og vedlikehold av veiene i Nordhordland fra 1. september 2013.

Veidriftskontrakten omfatter kommunene Lindås, Meland, Radøy, Austrheim, Fedje, Masfjorden og Gulen, samt del av Høyanger og Bergen kommuner.

Kontrakten har en varighet på fem år, med opsjon på ett års forlengelse.

- Mange forbinder veidrift med vinterdrift og snøbrøyting, men det innebefatter også skjøtsel av trær og kantklipping, blomsterbed, vask og renhold av sanitæranlegg og rasteplasser, fjellsikring, vedlikehold av asfaltdekker og grusdekker. Med ansvar for trafikkberedskap, trafikksikkerhet og fremkommelighet. Vi opplever action, høyt tempo og tøffe utfordringer til alle døgnets tider året rundt, sier Fagsjef Veidrift i Lemminkäinen Norge Johannes Helgesen.

Skal bruke millioner i lokalmarkedet

Lemminkäinen Norge var laveste tilbyder med sitt tilbud på 254 mill. kroner for hele kontraktsperioden, og mye av dette vil bli investert i Nordhordland.

- Uten å spesifisere beløp, så er det snakk om titalls millioner vi vil bruke på å kjøpe tjenester fra lokale underentreprenører i området. Disse er en viktig del av våre leveranser på veidrift. I tillegg søker vi etter både faste ansatte og sesongmedarbeidere til avdelingen på Nordhordland, sier Helgesen.

Fra hav til høyfjell

Veidriftskontrakten omfatter vedlikehold av totalt 851,85 km vei, hvorav:

96,091 km riksvei

11,033 km riks-, gang- og sykkelvei

479,156 km fylkesvei i Hordaland

21,507 km fylkes-, gang- og sykkelvei i Hordaland

244,063 km fylkesvei i Sogn og Fjordane

- Det er et krevende område vi skal inn i som spenner fra hav til høyfjell. Vi er opptatt av sikkerhet for trafikanter og ansatte, noe som betyr at vi også må ha fokus på ras og flomutsatte områder.  Veinettet preges av smale veier og et stort etterslep på veistandard. Det er i tillegg forventet en trafikkvekst på 2,5%. Ut over dette skal vi følge opp:

 45 tunneler, hvor lengste er Søreidetunnelen på 1,8 km, 330 bruer, hvorav lengste er Nordhordlandbrua på 1610 m og 23 rasteplasser, så det blir mange spennende oppgaver å ta fatt på, sier Helgesen.

Forsiden nå