Lover 17,5 milliarder ekstra til fylkesveiene

Lover 17,5 milliarder ekstra til fylkesveiene

Regjeringen ønsker å ta igjen vedlikeholds-etterslepet på norske fylkesveier.

Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete sier regjeringen i sitt forslag til Nasjonal Transportplan (NTP) ønsker å bruke 17,5 milliarder kroner ekstra på fylkesveiene. Bakgrunnen er et stort forfall i mange år på disse veiene.

- For å sette fylkene i bedre stand til å takle dette, har vi lagt inn 10 milliarder kroner i en vedlikeholds-pakke og 7,5 milliarder kroner til rassikring som også selvsagt betyr utbedring av dårlig veistandard, sier Navarsete til NRK.

Pengene skal fordeles ut over NTP-perioden, 2014 til 2023.

- Dette er svært gledelige nyheter. Da fylkeskommunene overtok fylkesveiene varslet vi raskt at det ville være nødvendig med statlig hjelp, sier fylkesordfører Åshild Kjelsnes i Sogn og Fjordane til NRK.

Forsiden nå