Magne Sveen lavest på Lygna

Magne Sveen lavest på Lygna

Seks entreprenører har levert tilbud på ny tofeltsvei på riksvei 4 på Lygna.

Statens vegvesen skal bygge ny tofeltsvei med midtrekkverk og forbikjøringsfelt for riksvei 4 på den 3,4 kilometer lange strekningen mellom Ammundrudkrysset og almenningsdelet i Gran kommune. 

Mandag 4. februar var det tilbudsåpning på denne konkurransen, og følgende entreprenører hadde levert inn tilbud:
- Skanska Norge AS med en pris på 102.649.006,43.
- Johan Rognerud AS med en pris på 92.878.645,00.
- M3 Anlegg med en pris på 116.378.077,-.
- Magne Sveen AS med en pris på 85.289.188,-.
- Hæhre Entreprenør AS med en pris på 107.605.491,20.
- Huser Entreprenør AS med en pris på 106.984.563,45

Statens vegvesen vil nå kontrollere tilbudene, og det er ventet at det i løpet av mars blir klart hvilken entreprenør som skal bygge denne delen av riksveg 4. Anleggsarbeidet er ventet å ta til i løpet av våren og være ferdig innen 1. juli 2014.

Forsiden nå