Regiondirektør Nord Arne Roald Larssen i Mesta er fornøyd med tilbudsrundene.
Regiondirektør Nord Arne Roald Larssen i Mesta er fornøyd med tilbudsrundene.

Mesta billigst på veidrift

Ved tilbudsåpning på to kontrakter for drift og vedlikehold av riks- og fylkesveier i henholdsvis Nord-Salten i Nordland og Varangerhalvøya i Finnmark, er Mesta billigst på begge.

Fire entreprenører har levert tilbud på drift og vedlikehold av riksveier, fylkesveier og gang- og sykkelveier langs riks- og fylkesveier i Hamarøy, Steigen og deler av Sørfold og Tysfjord kommuner i Nordland:

Nord-Salten Veidrift AS, Ulvsvåg, 237.282.409 kr.
Veidekke Industri AS, Oslo, 191.391.871 kr.
Mesta AS, Lysaker, 174.577.666,09 kr.
Reipå Knuseri AS, Reipå, 270.210.710 kr.

Tre entreprenører har levert tilbud på drift og vedlikehold av riksveier, fylkesveier og gang- og sykkelveier langs riks- og fylkesveier i Berlevåg, Båtsfjord, Nesseby, Vadsø, Vardø og deler av Tana kommuner i Finnmark:

Mietinen Maskin, Vadsø, 177.845.510 kr.
Veidekke Industri AS, Oslo, 184.740.931 kr.
Mesta AS, Lysaker, 170.982.704,90 kr.

Tilbudene skal nå kontrollregnes før det velges entreprenører, melder Statens vegvesen på nett. Kontraktene gjelder fra 1. september i år, til og med 31. august 2018.

Kontrakten for Varangerhalvøya har Mesta i dag, mens Nord-Salten Veidrift har kontrakten for Nord-Salten.

- Dette var meget gledelig og vi fortsetter den gode trenden fra i fjor. Nå ser vi med spenning fram til åpningene av de to øvrige driftskontraktene som skal ut på anbud i Region Nord, sier regiondirektør Nord Arne Roald Larssen i Mesta.

Forsiden nå