Byggetrinn 2: Sandeide–Liavatnet. Fotomontasjen viser løsning ved Liavatnet.
Byggetrinn 2: Sandeide–Liavatnet. Fotomontasjen viser løsning ved Liavatnet.

Mesta med stor elektrokontrakt

Statens vegvesen og Mesta har signert kontrakt på elektroarbeidet i Knappetunnelen, byggetrinn 2, på Ringvei Vest i Bergen.


-Kontraktssummen er på 105 mill. kroner, og er den største elektrokontrakten som er skrevet i Region vest, sier fungerende prosjektleder Øyvind Bruknapp. Det kom to tilbud inn på elektroarbeidet.

Fra 1. februar til åpningen høsten 2015 skal Mesta ha 15-20 ansatte i sving på arbeidet med elektrostyringen i Knappetunnelen fra Sandeide til Liavatnet. Lys, ventilasjon, skilt, kamera, brannskap og nødsamband skal på plass før tunnelen er klar til bruk.

Starter med samhandling som tema
-Før Mesta starter på arbeidet, er det lagt til rette for god tid med forberedelser. Vi skal ha oppstartsmøte og samhandlingsprosess i september/oktober, der vi skal gå gjennom kontrakten og se på hvordan vi skal samhandle på best mulig måte fremover, sier Bruknapp.  

Mesta skal også oppgradere noe av utstyret som er i Knappetunnelen fra Dolvik til Sandeide.

Likt utstyr i hele tunnelen
-Knappetunnelen skal til slutt bli en sammenhengende tunnel fra Dolvik til Liavatnet, så det er viktig at utstyret som har med styring og regulering å gjøre fungerer likt i hele tunnelen.  Dette har å gjøre med overvåkingen som skjer fra Vegtrafikksentralen, og det er viktig for trafikantenes sikkerhet i Knappetunnelen, sier Bruknapp.

Mesta skal også gjøre arbeidet med rehabilitering av det elektriske i Lyderhorntunnelen, etter at Ringvei Vest byggetrinn 2 er åpnet.

Forsiden nå