Mesta nær tredoblet driftsresultatet

Mesta nær tredoblet driftsresultatet

Mesta fortsatte sin positive økonomiske utvikling i 2012. Driftsresultatet før salgsgevinster i 2012 ble 85 millioner kroner, mot 33 millioner kroner i 2011.

I forhold til virksomheten som skal videreføres, oppnådde selskapet forbedringer både når det gjelder omsetning, resultat og ordrereserve i 2012.

Mesta hadde i 2012 en omsetning på 3,7 milliarder kroner i de videreførte virksomhetene, mot 3,9 milliarder kroner i 2011. Nedgangen i omsetning skyldes mindre eiendomssalg. Årsresultatet ble 158 millioner kroner for 2012, mot 232 millioner kroner året før. Årsresultatet for 2012 er påvirket av engangseffekter som gevinster ved slag av eiendommer, overgang fra ytelsesbasert til innskuddsbasert pensjonsordning og avviklingskostnader for Mesta Entreprenør.

Mesta hadde en ordreserve på 5,5 milliarder kroner ved årsskiftet og har god likviditet og soliditet. Per. 31.12.12 hadde selskapet en egenkapitalandel på 44,1 prosent. Det er avsatt 300 millioner kroner til utbytte, opplyser selskapet i en nyhetsmelding.

- 2012 var et godt år for Mesta, med framgang på alle økonomiske parametere for virksomheten som skal videreføres. Etter flere år med opprydding, er Mesta nå ferdig omstilt. Jeg forventer vekst både i omsetning og resultat i 2013, sier adm. direktør Harald Rafdal.

Med de endringene som er gjennomført de siste årene har Mesta sitt hovedfokus på drift og vedlikehold av infrastruktur generelt, og vei spesielt. Årets anbudsrunde for driftskontrakter for Statens vegvesen nærmer seg slutten, men allerede nå kan det konstateres at Mesta har hatt god uttelling. Hittil i år ligger Mesta an til vinne 12 driftskontrakter med en kontraktsverdi på 1,4 milliarder kroner. Det innebærer at Mesta har vunnet rundt halvparten av kontraktene og vil beholde sin markedsandel på snaut 50 prosent i dette markedet. I tillegg ligger Mesta an til å vinne sin andre driftskontrakt i Sverige.

Forsiden nå