Prosjektleder Øyvind Strøm for byggherre Hålogaland Kraft skjenker cognac i glasset til NCCs prosjektleder Ingar Bolstad. Stemningen inne i Gratangen-fjellet var meget god torsdag kveld.
Prosjektleder Øyvind Strøm for byggherre Hålogaland Kraft skjenker cognac i glasset til NCCs prosjektleder Ingar Bolstad. Stemningen inne i Gratangen-fjellet var meget god torsdag kveld.

NCC-gjennomslag på krafttunnel

GRATANGEN (AT.no) NCC kunne torsdag kveld feire gjennomslag på krafttunnelen i Gratangen, Troms.

Siden midten av mai har NCC-teamet drevet 1170 meter tunnel til kommende Fossan Kraftverk i Gratangen i Troms fylke. 350 meter av tunnelen er 20 m2, og skal etterhvert få én kjørebane og rørgate. Den resterende tunnelbiten, opp til demningen er 12-13 m2 og skal forbli råtunnel med en fallhøyde på 174 meter.

Overgangen fra råtunnelen til vannføring i rør skjer ved å bygge et sandfang og en betongpropp.

På det meste har NCC drevet 88 meter i uken. Til tross for vanskelig fjell, trange forhold og behov å etterfylle forholdsvis mye pukk for å ha brukbare transportforhold i tunnelen, har NCC holdt tidsfristene og kunne torsdag 11. oktober feire gjennomslag.

Dette ble feiret på behørig vis med én klunk cognac til fjellet og mange til arbeiderne.

Når Fossan Kraftverk står ferdig vil det få en beregnet årsproduksjon på ca. 18,4 GWh. Hele entreprisen har en verdi på drøyt 100 millioner kroner, og NCCs del av prosjektet oppgis til 60-70 millioner kroner.

Forsiden nå