NCC starter nye kontrakter

NCC starter nye kontrakter

Statens vegvesen skifter entreprenør på kontraktene for drift og vedlikehold av veinettet i kontraktsområdene 0601 Numedal og 0602 Ringerike.

I april i år ble det skrevet femårskontrakter med NCC Roads AS for begge kontraktsområdene, og disse kontraktene som starter å gjelde 1. september. Kontraktene gjelder frem til 31. august 2018. NCC Roads AS er en godt kjent entreprenør for Statens vegvesen i Buskerud, og både entreprenøren og Statens vegvesen har positive ord å si om hverandre, ifølge veivesenet.

- Vi har gode erfaringer med NCC Roads AS, og ser frem til et videre samarbeid i Ringerike, og nå også i Numedal, sier avdelingsdirektør for Vegavdeling Buskerud, Hans Jan Håkonsen. 

Kontraktene omfatter i hovedsak rutinemessige driftsoppgaver og mindre vedlikeholds-oppgaver på veinettet. Oppdragene omfatter også inspeksjon og registrering, planlegging av virksomheten, beredskap i forbindelse med vinterdrift og generell trafikkavvikling. Videre er det krav om dokumentasjon, rapportering til byggerherren, informasjon til publikum og håndtering av andre oppgaver som er nødvendige for drift og vedlikehold av veinettet.  

Forsiden nå