Med det nye navnet følger også et helt nytt visuelt uttrykk.
Med det nye navnet følger også et helt nytt visuelt uttrykk.

Nexco as blir til Austin Norge as

Dagen før Fjellsprengningskonferansen skiftet sprengstoffleverandøren Nexco as navn til Austin Norge as.

Samtidig lanserte selskapet sin nye nettsiden med det nye navnet.

- Det er selvfølgelig noe vemodig å skifte navn på det selskapet jeg etablerte i 2007, men navneskiftet er et resultat av at Austin Powder gjennom sitt europeiske datterselskap kjøpte Nexco Holding i 2010. Vi har allerede startet omprofileringen av lastebiler og arbeidsklær. Nå tar vi resten, og det var naturlig å gjøre dette med full offentliggjøring og profilering på Fjellsprengningskonferansen, sier Petter Jensen. Han fortsetter som daglig i selskapet.

40% vekst i 2012

Nexco, nå Austin Norge, har etablert seg solid som leverandør i det norske sprengstoffmarkedet. I 2011 omsatte selskapet for 54 mill. kroner og passerer 75 mill. kroner i inneværende år. Jensen legger heller ikke skjul på at ambisjonene er høye, og at selskapet har som mål å ta enda større biter av det norske markedet. Kjøpet omfatter 100% av Nexco as og 70% av Nexconsult as som også ble etablert i 2007 av Petter Jensen og Jan Mehren.

- Vi har 16 ansatte, har i år investert i en ny MAN ladebil og leverer over 1000 tonn emulsjonssprengstoff første driftsår, sier Jensen.

- Austin har også en bunnsolid rykte for sine elektroniske tennere.

Tradisjonsrikt selskap

Austin Powder ble etablert i 1833 og er en av verdens dominerende sprengstoffprodusenter med nettverk over hele kloden. Når det gjelder den norske virksomheten, hevder Jensen at utviklingen var kommet til et punkt hvor det hvor fremtiden vil kreve store investeringer for å sikre videre vekst.

I en overgangsfase vil man juridisk kunne benytte begge navn slik at ervervsavtaler hvor Nexco står oppført som leverandør fortsatt gjelder. 

Forsiden nå