Forsidebildet er tatt Lise Backer. Slik er det som original.
Forsidebildet er tatt Lise Backer. Slik er det som original.

«Nisser og Dverge bygge i Bjerge»

HOTEL CONTINENTAL (AT.no): Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk (NFF) har startet markeringen av sitt 50-årsjubileum.

Bokkomiteen presenterte sitt 50-årsprodukt, Nisser og Dverge bygge i Bjerge, på Continental Hotell tirsdag 5. februar. Fra v. Per Bollingmo, Aslak Ravlo og Kaare Flaate.
Bokkomiteen presenterte sitt 50-årsprodukt, Nisser og Dverge bygge i Bjerge, på Continental Hotell tirsdag 5. februar. Fra v. Per Bollingmo, Aslak Ravlo og Kaare Flaate.

Det skjedde på Hotel Continental tirsdag 5. februar med lansering av en 344 siders bok som har fått navnet "Nisser og Dverge bygge i Bjerge".

Jubileumsboken er blitt et gedigent, historisk oppslagsverk over en spennende periode i utbygging av landets infrastruktur, og med presentasjon av en bransje som bokstavelig talt har bygd landet.

Redaksjonskomiteen, Aslak Ravlo, Per Bollingmo og Kaare Flaate, har hatt et sikkert grep med sammensetningen av materialet fra 26 bidragsytere. De fleste er medlemmer i NFF eller knyttet til bransjen. Fellesnevneren er at alle har førsteklasses kompetanse innenfor sitt respektive temaområde. 

Slik ser omslaget på boka ut.
Slik ser omslaget på boka ut.

"Med oss kom gullalderen"

NFF-formann Jan Kristiansen lovet å nå jubileumsmiddagen to dager etter bokpresentasjonen, selv om det skal holde hardt når han skal gjennom alle sidene på forhånd.
NFF-formann Jan Kristiansen lovet å nå jubileumsmiddagen to dager etter bokpresentasjonen, selv om det skal holde hardt når han skal gjennom alle sidene på forhånd.

I forordet peker bokkomiteen på at bergsprengning og anleggsvirksomhet i Norge har flere hundre års aktivitet bak seg. Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk som dekker samme felt, er med sine 50 år knapt fullvoksen. Foreningen med medlemmer - dvs. bedrifter, etater, institusjoner og personlige - har imidlertid i denne perioden kunnet bidra til en enestående utvikling av landets infrastruktur og næringsvirksomhet. 

Og det oppsummeres av komiteen slik:

Med oss kom gullalderen for utvikling av landets vannkraftressurser, med oss kom oljealderen, med oss kom en ny æra innen veibygging og moderne mineralutvinning, en ny giv for videreutvikling av jernbanenettet og mange andre områder der bergteknologi står sentralt. Ikke minst, i denne perioden ble datateknologi viktig del av vår hverdag.

En serie artikler

Redaksjonskomiteen påpeker at innholdet i jubileumsboken kan karakteriseres ved bolker som dekker relevant historie, fagkunnskap, praktisk erfaring som grunnlag for ferdighet og kompetanse, bransjens innsats for utvikling av infrastruktur og næring, sosiale aspekter, miljøansvar, samarbeid og forståelse mellom alle parter som grunnlag for et vellykket resultat.

Og kanskje det viktigste av alt: Boken avsluttes med dristige spådommer.

Den nyere tids kraftutbygging. Det er luftig ved montasjen på Bessakerfjellet.
Den nyere tids kraftutbygging. Det er luftig ved montasjen på Bessakerfjellet.

Forfatterne samlet

Et stort antall av forfatterne var samlet og fikk de første bøkene. I etterfølgende dialog mellom forfatterne ble følgende råd gitt polikere og bransje når det gjelder å vurdere fremtiden: Hev blikket, se ti, tyve eller flere år fremover når dere planlegger og vurderer kostnader og investeringer ved store prosjekter. 

Om to dager blir det ny bokutdelingsrunde når 50-årsfesten arrangeres på Grand Hotell med ca. 160 gjester til stede.

Men også andre skal kunne glede seg over 344 sider rikt krydret med bilder og gode historier. Jubileumsboken skal være en gave fra foreningen til medlemmer og nærstående med takk for langvarig og god innsats for fremme av bergteknologi og vår forening, ble det lovet.

 

 

 

 

 

Forsiden nå