Eksportansvarlig Rune Hellingsrud i Monark AS.
Eksportansvarlig Rune Hellingsrud i Monark AS.

Norsk fjellborstål selger godt

Vestfoldbedriften Monark AS har suksess med fjellborstål, både nasjonalt og internasjonalt.

Vestfoldbedriften Monark AS, som har sin virksomhet i Hof, har produsert fjellborstål i sine lokaler siden 1958. Bedriftens produkter benyttes primært i tunnel- og steinbruddvirksomhet i Norge, og i gruveindustri internasjonalt. De siste årene har bedriften investert betydelige ressurser i produksjonsutstyr, og har hatt en sterk omsetningsvekst, både mot det norske og det internasjonale markedet.

- Til tross for en sterk norsk krone og et høyt kostnadsnivå, har vi via vårt  effektiviseringsprogram og forsterket  markedsfokus økt både omsetning og resultater, sier eksportansvarlig Rune Hellingsrud.

- Vi hadde i 2012 en omsetning på 46,7 mill. kroner som var en økning på ca. 16% fra foregående år. Eksporten utgjorde ca. halvparten av dette. For oss er det meget positivt å registrere at tradisjonell norsk industrivirksomhet fortsatt kan være konkurransedyktig.

Borstål til Himalaya

Bedriften eksporterer nå til ca. 45 land i ulike verdensdeler og registrerer at markedsaktiviteter mot den asiatiske regionen øker. Blant annet har bedriften nå opparbeidet en betydelig eksport til India. Siste tilskudd på eksportsiden, er en leveranse av fjellborstål til staten Bhutan i Himalaya i Asia.

Monark AS har de siste to årene, blant annet i samarbeid med Innovasjon Norge, hatt en strategisk satsning på utvikling av nye produkter.  Til tross for et stadig mer krevende internasjonalt marked satser bedriften optimistisk fremover og har nylig besluttet å foreta en betydelig investering i en helautomatisert produksjonslinje for fjellborstål, som vil bidra til både lavere kostnader og mer stabil produksjonsflyt.

Forsiden nå