Logistikknutepunktet for Trøndelagsregionen er ikke med i NTP.
Logistikknutepunktet for Trøndelagsregionen er ikke med i NTP.

NTP uten knutepunkt

Samferdselsminister Marit Arnstad bekrefter at Nasjonal transportplan (NTP) 2014-2023, som kommer til våren, ikke inneholder noen konklusjon om logistikknutepunkt for Trondheimsregionen.

Det har vært knyttet stor spenning til regjeringens synspunkt og vedtak i knutepunktsaken, en sak som for øvrig har skapt store interessekonflikter.

Skal en ny godsterminal for jernbane samlokaliseres med havn eller ikke, og hvor skal et delt eller integrert knutepunkt ligge? Har vært sentrale spørsmål.

Delt løsning

Jernbaneverket anbefalte i sin utredning delt løsning, med ny terminal lokalisert i innlandet sør for Trondheim.

Mangler grunnlag

På fylkesmannens nyttårskonferanse på Stjørdal nylig fortalte samferdselsministeren at hun ikke opplever konseptvalgsutredningen (KVU) fra Jernbaneverket som et godt nok beslutningsgrunnlag. Arnstad fastslo at NTP ikke inneholder midler til ny godsterminal, verken med eller uten havn.

- Knutepunktet er overhodet ikke drøftet i Regjeringen. Grunnlaget er ikke godt nok. Derfor går det heller ikke an å si noe om hvor det skal ligge, heller ikke om det blir delt eller integrert knutepunkt, sier Arnstad til Stjørdalens Blad.

Flere vogntog

Samferdselsministeren er imidlertid usikker på om Jernbaneverket gjorde rett i å anbefale en delt løsning.

På Trøndelagsmøtet ga også fylkesordfører Tore O. Sandvik (Ap) støtte til statsrådens syn.

- Det kommer ingenting om logistikknutepunkt i Nasjonal transportplan. Jernbaneverkets forslag vil bare øke antall trailere på veiene, understreket Sandvik.

Forsiden nå