Petter Vistnes, adm. direktør i Implenia Norge, har god grunn til å smile etter gårsdagens tresifrede millionsignering.
Petter Vistnes, adm. direktør i Implenia Norge, har god grunn til å smile etter gårsdagens tresifrede millionsignering.

Ny kontrakt til Implenia

I går, 2. juli, skrev Implenia Norge AS og Statens Vegvesen kontrakt på arbeider i Asker til 148 mill. kroner.

Prosjektet utføres for Statens Vegvesen, Jernbaneverket og Asker kommune og består av:
- 800 meter ny vei.
- Ny 50 meter lang gang- og sykkelbru.
- 130 meter lang kjørebru.
- 220 meter lang støttemur + mindre støttemurer.
- Oppgradering av stasjonens innfartsparkering.
- Ny park nord for stasjonen.
- Nytt vann- og avløpsnett for Asker kommune.

Utfordrende grunnforhold krever omfattende sikringsarbeid. Arbeidet starter i august 2013 og skal avsluttes i oktober 2015.

Andre Implenia-kontrakter

Implenia har også signert flere mindre konstruksjonsprosjekter de siste månedene:

1. Ny Spikerbukta bru i Sarpsborg er en del av Statens vegvesen i Østfold sitt brufornyingsprogram og omfatter riving av eksisterende bru og halvbru, og bygging av ny bru og halvbru. Kontraktssummen er på 21,3 mill. kroner. Arbeidet skal gjøres fra mai 2013 til april 2014.

2. Ny Frøland bru utenfor Tysse omfatter fjerning av eksisterende bru med murer, og bygging av ny bru med steinmurer samt etablering av vannledning. Kontraktsummen er på 23,4 mill. kroner. Arbeidet skal gjøres fra august 2013 til april 2014.

3. Grunnentreprise til lagertanker RBA er en utvidelse av et eksisterende prosessanlegg for å utvinne biogass av matavfall innsamlet i Oslo, og omfatter grunnarbeider til to lagertanker for flytende biogjødsel på henholdsvis 3200 m 3 og 4 000 m 3. Kontraktsummen er på 12,5 mill. kroner, og arbeidet skal vare fra mai 2013 og til november 2013.

 

Forsiden nå