UPS flyr tungt.
UPS flyr tungt.

Ny sjef for E6 Øyer-Tretten

Per Kristian Bjerke skal lose E6 Øyer-Tretten-prosjektet i havn. Fra 1. januar 2013 er han prosjektleder for siste del av utbyggingen.      Per Kristian Bjerke har vært en av byggelederne på Øyer-prosjektet siden utbyggingen startet våren 2010, og kjenner prosjektet godt. Tidligere prosjektleder, Per Magne Hagemoen, ønsket å gå over i annen jobb da byggingen av E6 var ferdig i desember i fjor. Det som gjenstår på prosjektet, er byggingen av en undergang for rv. 254 under Dovrebanen samt bygging av ny Mobekk bru. Begge deler skjer på Tretten, og skal være ferdig i løpet av 2013. Byggingen av Storhovearmen, vegforbindelsen mellom E6 og fv. 312 ved Storhove på Lillehammer, ligger også under Øyer-Tretten-prosjektet. Storhovearmen skal etter planen være ferdigbygd høsten 2013.

Forsiden nå