Oversiktsbilde av området for prosjektet E18 Bjørvika – Stenging av Akershusstranda.
Oversiktsbilde av området for prosjektet E18 Bjørvika – Stenging av Akershusstranda.

Nytt oppdrag for Implenia i Bjørvika

Skal ferdigstille veiområdet ved Akershusstranda.

Implenia Norge signerte avtalen med Statens vegvesen Region øst onsdag. Kontraktssummen er på 25,2 millioner kroner, og arbeidet begynner allerede nå i august.

Tunnelanlegget i Bjørvika ble åpnet for trafikk i september 2010, og rampene ved Havnelageret ble påsatt trafikk høsten 2012. I Akershusstranda og området sørvest for Vegtrafikksentralen gjenstår sluttføring av veisystem og øvrige arealer. Denne entreprisen omfatter derfor utførelse av ny vei med to rundkjøringer, flytting og omlegging av veitekniske anlegg, opparbeidelse av grøntarealer og plasser, samt diverse sperrings- og sikringstiltak.

Deler av arbeidene vil foregå innenfor sikkerhetssone satt av Forsvarsbygg. Dette medfører spesielle sikkerhets-messige tiltak og krav til arbeidsgjennomføringen.

Arbeidet vil være ferdig i juni 2014.

 

Forsiden nå