Direktør for Mercedes-Benz nyttekjøretøy, Knut Martin Breivik (t.v.), og salgsdirektør for lastebiler, Jan Ole Tronstad, har presentert en lastebilorganisasjon med større slagkraft.
Direktør for Mercedes-Benz nyttekjøretøy, Knut Martin Breivik (t.v.), og salgsdirektør for lastebiler, Jan Ole Tronstad, har presentert en lastebilorganisasjon med større slagkraft.

Økt satsning på tunge biler

Mercedes-Benz importør Bertel O. Steen AS ønsker å få et sterkere fotfeste på lastebilmarkedet.

Mercedes-Benz er en god nummer tre på lastebilstatistikken her i landet, men ligger likevel et godt stykke unna de to store svenske merkene. - Markedsandel er i utgangspunktet ikke viktig, men vi trenger å få opp bestanden for å kunne utvikle oss videre som lastebileleverandør, sier salgsdirektør for lastebiler, Jan Ole Tronstad. - Det er først og fremst lastebiler over 16 tonn vi må gjøre det bedre på. Det er her hovedtyngden av markedet ligger.

Omstrukturering

Dette skal oppnås med en omstrukturert lastebilorganisasjon. Hovedessensen i dette ligger i en sterkere organisasjon hvor alle lastebilselgerne skal være ansatt direkte hos importør, men i hovedsak ha tilhold ute hos forhandlerne som i dag. Ved å ansette nye selgere og omdisponere personell skal man øke salgskapasiteten med 40% i løpet av året. I tillegg er den nye lastebilorganisasjonen bygd opp slik at beslutningslinjene er kortere. Videre skal brukthåndteringen effektiviseres, blant annet med et nytt innendørs bruktbillager på 3000 kvadratmeter.

- Det er stor interesse for denne satsningen ute hos forhandlerne, sier Knut Martin Breivik som er direktør for Mercedes-Benz nyttekjøretøy. - Forhandlerne ser fordelene ved at lastebilselgerne kan spesialisere seg på og konsentrere seg om lastebil, samtidig som vi har større markedsføringsmuskler på importørhold enn det den enkelte forhandler har.

I løpet av 2013 kommer lastebilprogrammet fra Mercedes-Benz å bli kraftig fornyet. Utfordringen med dette er at størsteparten av de nye bilene kun blir levert med Euro 6-motorer, mens Euro 6-kravet først er gjeldende fra starten av 2014. - Vi skal møte dette med en sterkere organisasjon, og vi er jo allerede i gang med å selge Euro 6-biler, sier Tronstad. Han sier videre at selv om det kanskje ikke skjer i 2013, vil man tilstrebe en økning i markedsandelen på 1,5 prosentpoeng pr. år og at en markedsandel på rundt 20% er et mål man strekker seg etter på noe sikt.

LES OGSÅ:

LES OGSÅ:

Forsiden nå