Oslo Vei er konkurs

Oslo Vei er konkurs

Nesten 300 ansatte mister jobben.

 Styret i Oslo Vei AS har varslet eier, Oslo kommune, om at de begjærer oppbud for selskapet, melder selskapet i en pressemelding.

Oslo Vei

Fredag formiddag ble det klart at kommunen ikke ville gå inn med noen redningspakke, for å berge fra konkurs. 

Styret har varslet eier om at de i styremøte samme dag besluttet å begjære oppbud for selskapet.

Styret i selskapet har varslet at de vil gjøre hva de kan for å ivareta de ansatte på en best mulig måte.

Uklart om brøyting

Hva som skjer med Oslo Veis prosjekter og virksomheter er  uklart. Selskapet sørger blant annet for snøbrøyting i store deler av hovedstaden. Det er også usikkert om de 287 ansatte vil få utbetalt lønn i desember, skriver osloby.no.

- De ansatte har fått beskjed om å stille på et orienteringsmøte mandag, opplyser administrerende direktør Arnt Rønning.

- Hva som videre skjer med drift og den slags, blir opp til bobestyrer.

I løpet av 2012 har selskapet opplevd en resultatsvikt over samtlige forretningsområder, noe som har ført til at selskapet ved årets slutt vil ha negativ egenkapital. Men allerede i uke 51 vil selskapets likviditet være oppbrukt.

For byråden veide hensynet til kommunen tyngre enn hensynet til de ansatte.

- Det er veldig trist og leit at selskapet har havnet i denne situasjonen. Jeg har vondt av de ansatte, som rett før jul opplever stor usikkerhet rundt sine arbeidsplasser. I en slik situasjon er det likevel min plikt å ivareta kommunens verdier på en best mulig måte. Vi mener det er uforsvarlig å skyte inn egenkapital i selskapet nå, sier næringsbyråd for Hallstein Bjercke.

Hadde ikke noe valg

Styreleder Kyrre Olaf Johansen sier de ikke hadde noe annet valg enn å begjære selskapet tatt under konkursbehandling.

- Jeg er lei meg for at det ikke har vært mulig å finne en løsning som kunne sikre arbeidsplassen til selskapets nesten 300 medarbeidere, og at vi måtte gi en slik melding kort tid før jul. Selskapets økonomiske stilling er imidlertid slik at egenkapitalsituasjon og likviditet utløser handlingsplikt etter aksjeloven, sier Johansen.

I bystyret i november 2010 ble det vedtatt at Oslo Vei skulle stoppe utvidelsen av Huken pukk- og asfaltverk, stoppe sprengingen av ny basalt ved det samme anlegget samt foreta en vurdering av om det var tatt ut mer fjell enn lovlig. Huken ligger ved markagrensen i Grorud bydel.

Konsekvensutredningen alene kostet 15 millioner kroner. Selskapet har også måttet kjøpe inn stein for 35 millioner kroner i 2011 og 2012.

Oslo Vei hadde en egenkapital på 53,7 millioner kroner per 31. august, pensjonsforpliktelser på 61,7 millioner kroner ved inngangen av 2012 og et underskudd på 27,4 millioner kroner så langt i år. De har brukt 80 millioner av en kassakreditt på 100 millioner kroner.

Allerede fra 17. desember vil selskapets likviditet være oppbrukt.

 

Forsiden nå