Padler med gravemaskin

Padler med gravemaskin

Her padler en maskinfører seg frem i Engelsviken i Østfold.

Denne metoden er utrolig nok i bruk verden over når gravemaskinførere skal ta seg frem til vanns med en lekter. Det virker nokså lett å ha kontroll med retningen også.

Her er en annen film fra Kristiansand der samme metode benyttes (ustødig kameraføring og mye bråk, men imponerende padlet). Her er et ekstra element med i bildet: For å komme under brua må lekteren har nok fart, og så må maskinen kjøres ned i midten av lekteren for at transportmiddelet skal være lavt nok.

Forsiden nå