PEAB bygger om ringvei

PEAB bygger om ringvei

I august vil Statens vegvesen, i samarbeid med Ullensaker kommune, starte bygging av ny tverrvei og ombygging av Ringveien på Jessheim. Det er PEAB som har fått kontrakten.

Den undertegnet av PEAB og Statens vegvesen/Ullensaker kommune tirsdag 25. juni.   

Ringveien

Tiltaket omfatter utvidelse av Ringveien for å gi plass til sykkelfelt, rabatt og fortau. Dagens bredde på kjørefeltet beholdes. Krysset mellom Ringveien og Rådhusveien bygges om til rundkjøring. Kontrakten innebærer ombygging av Ringveien for 30 mill. kroner.

Tverrvei


Ny tverrvei omfatter bygging av ny vei fra fylkesvei 174 og frem til Ringveien. (Se illustrasjon). Kontrakten omfatter bygging av ny tverrvei for 119 mill. kroner.     

Anleggsstart er planlagt mandag 5. august. Begge vegene skal stå ferdig i løpet av sommeren 2015.

Her skjer signeringen av kontrakt for ny tverrvei og ombygging av Ringveien på Jessheim. I første rekke fra venstre ser vi seksjonsleder Bjørn Kåre Steinset (Statens vegvesen), distriktssjef Tor Oskar Rydheim (PEAB) og kommunaldirektør Siri Gauthun Kielland (Ullensaker kommune). I andre rekke fra venstre har vi Prosjektleder Stein Olav Haugen (PEAB) og byggeleder Alf Gotuholt (Statens vegvesen).
Her skjer signeringen av kontrakt for ny tverrvei og ombygging av Ringveien på Jessheim. I første rekke fra venstre ser vi seksjonsleder Bjørn Kåre Steinset (Statens vegvesen), distriktssjef Tor Oskar Rydheim (PEAB) og kommunaldirektør Siri Gauthun Kielland (Ullensaker kommune). I andre rekke fra venstre har vi Prosjektleder Stein Olav Haugen (PEAB) og byggeleder Alf Gotuholt (Statens vegvesen).

Forsiden nå