Positivt for Skanska

Positivt for Skanska

  Mer enn doblet resultatet i første kvartal.

 

 

 

Resultatet for Skanskas samlede virksomhet i Norge i 1. kvartal endte på 89 millioner, opp fra 41 millioner kroner for tilsvarende periode i 2012. Forbedringen fra 2012 skyldes i første rekke bedring av resultatene innenfor entreprenørdelen av konsernet.

 

Den samlede omsetningen i selskapene endte på 3,3 milliarder kroner.

 

Entreprenørvirksomheten i Skanska Norge med datterselskaper leverte en omsetning på 3 milliarder, og et driftsresultat på 57 millioner kroner i 1. kvartal 2013. Tilsvarende resultat i 1. kvartal 2012 var 5 millioner kroner.

 

Det er virkningen av en rekke forbedringstiltak og iherdig jobbing fra alle ansatte som gjør at selskapet nå ser en tilfredsstillende forbedring av marginene. Omsetning og resultat er i henhold til selskapets planer om lønnsom vekst frem mot 2015.

 

Forsiden nå