Posten Norge økte omsetningen
(Foto: Posten Norge AS)

Posten Norge økte omsetningen

Økt netthandel gir lyse utsikrer for Posten og Bring. At monopolet på brevomdeling på brev under 50 gram og kravet om seks dagers brevomdeling forsvant i sommer vil gi omstilling i organiseringen.

Posten Norge AS, med merkevarene Posten og Bring, leverer et godt halvårsresultat. Omsetningen vokste med tre prosent, til tross for at brevvolumene fortsatte å falle. Veksten kommer på pakker som følge av økt netthandel.

Driftsinntektene i 1. halvår 2015 var 12.407 mill. kroner som er 364 mill. kroner (3 prosent) høyere enn i tilsvarende periode 2014. Driftsresultat før engangseffekter (EBITE) i 1. halvår var 314 mill. kroner, som er 2 mill. kroner høyere enn på samme tid i fjor. Utviklingen i postsegmentet var påvirket av fortsatt fall i brevvolumene.

Det offentlige står for den største nedgangen i adressert post (- 9 prosent) som følge av overgang til digitale løsninger. Logistikksegmentet var påvirket av nedgangen i oljeindustrien, men oppnådde likevel en omsetningsvekst på 5,5 prosent.

Mistet brevmonopolet

- Post- og logistikkbransjen preges av betydelige utfordringer. Brevvolumet synker som forventet med rundt seks prosent samtidig som konjunktursvingningene i oljenæringen påvirker hele økonomien. Likevel leverer vi et resultat på linje med fjoråret, noe jeg er godt fornøyd med, sier konsernsjef Dag Mejdell i Posten Norge AS.

Stortinget vedtok 9. juni ny postlov. Den innebærer blant annet at Postens gjenværende enerett på brev under 50 gram avvikles. Samtidig opphører kravet om brevomdeling seks dager i uken. Posten vil fortsette å omstille virksomheten for å møte nye brukerbehov og økt konkurranse.

- Vår største utfordring er digitaliseringen, men full konkurranse om posttjenester vil ytterligere skjerpe kravene. Jeg er trygg på at Posten vil hevde seg godt i konkurransen. Vi leverer posttjenester i verdensklasse, dekker alle husstander og bedrifter over hele landet, og har 18.000 dyktige medarbeidere, sier Mejdell.

Netthandel gir vekst

Posten har et finmasket utleveringsnett med 6000 postbud og 1400 Post i Butikk med lange åpningstider og god kvalitet. Det landsdekkende postnettet vil ha stor betydning også i fremtiden for distribusjon av post og stadig flere pakker som følger av økt netthandel. Konsernets samlede e-handelsvolum har økt med 8 prosent i løpet av det siste året.

- Folk handler stadig mer på nett. Det gir god vekst for pakkevolumene i Posten, sier Mejdell.

Leveringskvaliteten

Posten Norge AS oppnådde i 2. kvartal en leveringskvalitet på A-post over natt på 85,8 prosent, som var 0,8 prosentpoeng over konsesjonskravet. De øvrige fem konsesjonskravene ble også oppfylt med god margin i 2. kvartal 2015.

Sykefraværet for konsernet var 6,3 prosent i 1. halvår 2015 - en reduksjon på 0,3 prosentpoeng fra samme periode i 2014.

Forsiden nå