Harlem Transport er blitt et viktig transportledd for PostNord.
Harlem Transport er blitt et viktig transportledd for PostNord.

PostNord vokser med Harlem

Sterk logistikkutvikling har gitt PostNord gode resultater.

Ifølge selskapets delårsrapport utgjorde nettoomsetningen 9757 millioner svenske kroner 2. kvartal mot 9487 millioner samme periode i fjor.

Første halvår utgjorde nettoomsetningen 19.589 millioner svenske kroner, mot et fjorårsresultat på 19.480 millioner.

Stiller krav

Fungerende adm. direktør og konsernsjef, K. B. Pedersen, kommenterer at brevmengdene fortsetter å falle, noe som stiller krav til ytterligere effektivisering av virksomheten.

Han viser til at det er politisk enighet i Danmark om ny postlov som vedtas i løpet av året.

- PostNord fortsetter utviklingen av logistikkvirksomheten som i dag utgjør en tredjedel av konsernets nettoomsetning, som for øvrig økte 19% i 2. kvartal, sier Pedersen.

Harlem og andre

Han understreker at kjøpet av Nordisk Kyl Logistik AB og Transbothnia AB supplerer den eksisterende logistikkvirksomheten i Sverige.

- Det igjen styrker vår posisjon i et voksende nordisk logistikkmarkedet, sier Pedersen.

I likhet som for norske Posten gir veksten i e-handlen økte inntekter fra distribusjon av varer. Konsernets B2C-pakkemengder økte 10% andre kvartal.

Det er snart godt året siden PostNord kjøpte det norske transport- og logistikkselskapet Harlem Transport. Det bidro til å komplettere PostNords virksomhet i Norge og styrket konsernets posisjon i det voksende norske logistikkmarkedet.

Som kjent tiltrer Håkan Ericsson som adm. direktør og konsernsjef i PostNord 1. oktober i høst.

Forsiden nå