Per Syvaldsen Øren, seniorrådgiver for Kontrollordningen for Asfaltgjenvinning i Veiteknisk Institutt med rapporten. Bildet er tatt, selvfølgelig, under Asfaltdagen tidligere i vinter.
Per Syvaldsen Øren, seniorrådgiver for Kontrollordningen for Asfaltgjenvinning i Veiteknisk Institutt med rapporten. Bildet er tatt, selvfølgelig, under Asfaltdagen tidligere i vinter.

Rapporten som skal gi asfaltbransjen fred

Per Syvaldsen Øren i Veiteknisk Institutt står med en rapport i hånden. Denne skal gi asfaltbransjen fred fra uberettiget kritikk i spørsmål om avrenning fra gjenbruksasfalt.

Syvaldsen Øren er seniorrådgiver i Kontrollordningen for Asfaltgjenvinning (KFA) og et av hodene bak rapporten «Litteraturstudie avrenning fra gjenbruksasfalt». Kort oppsummert konkluderer rapporten at det i svært liten grad er problematisk å lagre og gjenbruke asfalt, bortsett fra i enkelte tilfeller for asfalt lagt før midten av 60-tallet. I noe av denne asfalten ble steinkulltjære benyttet som bindemiddel fremfor dagens bitumen. Når slik asfalt oppdages, må den sorteres ut.

Lett å kritisere

En utfordring seniorrådgiveren påpeker, er nyutdannede kommune- og fylkesansatte innen miljø som ofte kaster seg over asfaltlagre og fremstiller disse som miljøbomber. Syvaldsen Øren sier trenden er at mediene flittig omtaler de påståtte miljøbombene, men at dementier er fraværende når prøver viser at det ikke finnes avrenning av skadelige stoffer fra asfalten.

- Konklusjonen i rapporten er at vi ikke finner avrenningsproblemer, selv om det er lagret masse med PAH16, sier Syvaldsen Øren. Han henviser til prøver fra tjæreholdig asfalt fra den gamle rullebanen på Fornebu. Heller ikke fra denne «verstingasfalten» er det problemer med avrenning.

- Det er når asfalten males opp PAH16 kan virke kreftfremkallende, sier Syvaldsen Øren.

Større fokus

På spørsmål om hva rapporten betyr for bransjen, svarer Syvaldsen:

- Rapporten gir oss et løft, og vi håper det kan være roligere rundt temaet fra folk som tror dette er veldig farlig. Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) sier det bare er å henvise til rapporten når det kommer spørsmål, sier seniorrådgiveren.

- Rapporten viser at mer asfalt tas til mottak, mer går til gjenbruk og lagrene vokser. Hva forteller dette?

- Vi bruker mer enn noen gang, og flere ser hvilken verdi massene har. Vanligvis benyttes de beste steinmaterialene i asfalt på grunn av slitestyrken, og dette betyr at det er god steinkvalitet i asfalten som kommer inn (ca. 95 % av asfalt er steinmaterialer). At alt øker forklares med at det siden 2007 er registrert 70 nye mellomlagre. Disse var kanskje ikke registrert tidligere, sier Syvaldsen Øren.

- Hvor stor er økonomisk gevinst på gjenbruk av asfalt?

- En asfaltfabrikk som produserer 50.000 tonn i året og sparer 20 kroner tonnet med gjenbruk av asfalt, får én million kroner i besparelser. Dette legger seg rett på bunnlinjen, svarer Syvaldsen Øren.

- Og de miljømessige besparelsene?

- Mellomlagre er ofte nærmere enn et deponi slik at transportavstanden er kortere. Bitumenprisen har doblet seg de siste ti årene, og man slipper unna med mindre import av bitumen når man gjenbruker varmt. Steinmaterialer er etter hvert blitt vanskeligere å få tak i, og med økt gjenbruk reduseres sprengning og arbeid med anleggsmaskiner, ramser Syvaldsen Øren opp.

PS: På oppdrag fra Statens vegvesens prosjekt «Varige veger» lager KFA en veileder for gjenbruk av masser. KFA håper denne publikasjonen blir ferdig iløpet av året.

 

 

 

Forsiden nå