Når lastebiler havner i grøfta, er det stort sett sjåføren og ikke utstyret som har sviktet, viser Volvos undersøkelse.
Når lastebiler havner i grøfta, er det stort sett sjåføren og ikke utstyret som har sviktet, viser Volvos undersøkelse.

Sjåføren har nesten alltid skylda

Når lastebiler havner i ulykker er det nesten aldri teknikken som har sviktet.

Carl Johan Almqvist er trafikk- og produktsikkerhetsansvarlig hos Volvo Trucks.
Carl Johan Almqvist er trafikk- og produktsikkerhetsansvarlig hos Volvo Trucks.

Ni av ti lastebilulykker skyldes menneskelig faktor. Dette fremgår i en ny rapport om trafikksikkerhet og trafikkulykker utarbeidet av Volvo Trucks. Rapporten ble presentert på Transportforum 2013 i Linköping tirsdag.

Volvos havarikommisjon (Accident Research Team) har laget rapporten basert på egne undersøkelser fra ulykker, i tillegg til data fra ulike nasjonale og europeiske myndigheter. Undersøkelsen beskriver hvorfor ulykker med lastebiler skjer, hvordan de skjedde og kommer med forslag til hva som kan gjøres fr å redusere ulykkesrisikoen og konsekvensene av ulykkene.

Lite alkohol

- 90 prosent av alle lastebilulykker skyldes helt eller delvis den menneskelige faktoren, for eksempel uoppmerksomhet eller feil vurdering av hastighet, sier Carl Johan Almqvist, trafikk- og produktsikkerhetsansvarlig hos Volvo Trucks.  

Rapporten viser også at alkohol ikke er en av de viktigste årsakene til trafikkulykker med lastebilsjåfører. Bare 0,5 prosent av lastebilsjåfører som er involvert i alvorlige ulykker var under påvirkning av alkohol. Tilsvarende tall for ulykker med personbiler varierer mellom 15 og 20 prosent.

I 17 prosent av alle dødsulykker er tunge kjøretøy innblandet, og i sju prosent av alle ulykker med personskader.

De fleste ulykker som resulterer i skader på lastebilsjåføren er singel-ulykker der lastebilen kjører av veien. Mer enn halvparten av alle alvorlige ulykker med lastebiler består av kollisjoner mellom personbil og lastebil.

Verdifullt arbeid

- Tilgangen på fakta om ulykker er veldig verdifullt for vårt kontinuerlige sikkerhetsarbeid og hjelper oss med å ta de riktige prioriteringene i vår produktutvikling. For eksempel har vi økt sikkerheten i våre siste lastebilmodeller med ulike støttesystemer som blant annet bedrer sikten eller varsler sjåføren om noe ikke skulle være som det skal, sier Carl Johan Almqvist.

Volvo Trucks rapport "European Accident Research and Safety Report 2013" er tilgjengelig for nedlastning her. 

Forsiden nå