På fylkesvei 455 på Kløfta (Ullensaker kommune) i Akershus er det relativt mange som kjører. Nå skal skal de gående og syklende få en litt tryggere tilværelse på strekningen på bildet, mellom Ånerudvegen og Tveiterhellinga, der det skal bygges gang- og sykkelvei.
På fylkesvei 455 på Kløfta (Ullensaker kommune) i Akershus er det relativt mange som kjører. Nå skal skal de gående og syklende få en litt tryggere tilværelse på strekningen på bildet, mellom Ånerudvegen og Tveiterhellinga, der det skal bygges gang- og sykkelvei. (Foto: Google Street View)

Sju tilbud på bygging av gang- og sykkelvei

Ett av tilbudene skiller seg ut som markant lavest på pris.

Statens vegvesen har mottatt sju tilbud på bygging av gang- og sykkelvei langs fylkesvei 455 Gjerdrumsveien mellom Ånerudvegen og Tveiterhellinga i Ullensaker kommune (Akershus).

Tilbudene skal gjennom intern gjennomgang i Statens vegvesen før kontrakt kan undertegnes.

Det er ventet at kontrakt med valgt entreprenør kan undertegnes i løpet av desember 2019.

Entreprenøren som tildeles oppdraget skal:

  • bygge ca. 350 meter gang- og sykkelvei langs Gjerdrumsvegen mellom Ånerudvegen og Tveiterhellinga.
  • på vegne av Ullensaker kommune etablere nytt vann- og overvannssystem på deler av strekningen.
  • bygge fortau i Dørresvingen.

Disse leverte tilbud innen tilbudsfristen:

  • Åge Haverstad AS, 8.616.320,28 kroner.
  • Braathen Landskapsentreprenør AS, 12.691.070,00 kroner.
  • Brødrene Nordahl AS, 11.999.589,00 kroner.
  • Gjermundshaug Anlegg AS, 11.317.619,95 kroner.
  • Huser Entreprenør AS, 11.015.822,11 kroner.
  • JR Anlegg AS, 12.069.943,82 kroner.
  • Lunder AS, 11.398.037,00 kroner. 

Anleggsarbeidene vil starte opp kort tid etter kontrakt er inngått. Statens vegvesen inngår kontrakt på prosjektet på vegne av Akershus fylkeskommune. Prosjektet vil fra 1. januar overføres til Viken fylkeskommune. 

Forsiden nå