En fornøyd gjeng samlet foran nybilen. Her finner man både spreke pensjonister og leverandører av utstyr og opplæring.
Sjåførene (t.v) Erik Strandborg (84) og Martin Rogneby (72) er klare for å ta i bruk den nye Volvo FMX 330.
Bilen blir høytidelig overlevert av Volvos representant, Bjørn Riise (t.h), til styreleder Arne Halvorsen i Operasjon Ved- Oslo.

Spleiselag for ved-operasjon

Operasjon Ved – Oslo består av rundt 30 pensjonister som gir ut gratis ved til eldre og uføre i Oslo-området. Flere gått sammen om å gi ildsjelene en ny lastebil.

Isbergs Fond, Oslo Kommune og flere andre gått i sammen om å gi velgjørerne en splitter ny lastebil, en Volvo FMX 330 levert av Volvo Truck Center.

Operasjon Ved – Oslo har bestått i 45 år og er støttet av veldedige organisasjoner og andre frivillige. Kjernen i produksjonen er nær 30 spreke pensjonister, som daglig sager opp og putter veden i sekker. Siden 1998 har de hatt en Volvo FL 6 som har vært brukt til innhenting av tømmer og utlevering av ved til de 825 mottakerne i Oslo-området.

Opplæring i nytt utstyr

Overleveringen fant sted på Etterstad, der Operasjon Ved – Oslo har sitt lager og produksjonsområde. Bilen til en verdi av over 2 millioner kroner, har kran fra Hiab og påbygg fra Urianstad AS. Den skal brukes til innhenting av tømmer og utkjøring av ved.

Sjåførene på den nye bilen er også pensjonister som gjør dette på helt frivillig basis.  Erik Strandborg (84) kjører flere ganger hver uke til Oslo fra Jeløy ved Moss, for å hjelpe til med kjøringen. Ganske imponerende i en alder av 84. Nå mente ledelsen av organisasjonen at de trengte yngre krefter for å hjelpe til med kjøringen, og da kom Martin Rogneby (72) inn i bildet.

Nå skal de begge læres opp for å mestre den nye teknologien i Volvo-en, samt at de skal lære seg krankjøring og andre deler som er nødvendig. I denne forbindelse er det Transportkompetanse som står for opplæring.

Kjører ut 8000 sekker ved

Organisasjonen har et årlig budsjett på rundt 1 million kroner, penger som blir «hentet» inn via veldedige organisasjoner og frivillige bidragsytere.

Normalt får hver av mottakerne seks sekker ved før jul og seks sekker ved etter nyttår. Pensjonistene produserer og kjører ut årlig rundt 8000 sekker ved, som blir distribuert til uføre og trengende i Oslo-området. Alle økonomiske gaver som kommer inn går uavkortet til drift og utkjøring av veden.

Ingen har lønn, alt er basert på 100 prosent frivillig og ulønnet arbeid fra pensjonister som ønsker å bidra til hjelpearbeidet.

Forsiden nå