Statens vegvesen: - Nei til dieselbilforbud

Statens vegvesen: - Nei til dieselbilforbud

Det blir for komplisert å innføre forbud mot dieselbiler i Oslo på sterkt forurensede dager. Dermed blir ikke dieselbilene bannlyst i hovedstaden likevel.

Vi kan ikke innføre dette på det nåværende tidspunkt, sier avdelingsdirektør i Statens vegvesen Oslo, Ing-Christine Ericson til VG.

Byrådsavdelingen for miljø og samferdsel i Oslo kommune vedtok i sommer at det skulle bli forbudt med dieselbiler på de mest forurensede dagene i byen. Veivesenet har sendt et brev til avdelingen der det står: «etter en helhetlig gjennomgang av de trafikale konsekvensene ved å innføre de restriksjoner Oslo kommune har vedtatt vedtak om, viser at det er for komplisert å iverksette kjøreforbud for kjøretøy som benytter diesel, til at Statens vegvesen vil innføre dette på riksvegnettet i Oslo.» Med andre ord: Slike vedtak blir ikke gjennomført.

I brevet konkluderes det med at et forbud hindrer folk med dieselbil å komme raskt nok til viktige steder, som for eksempel til sykehus.

Det vil dessuten bli virkelige problemer dersom lastebiler ikke kan levere varer i Oslo. Det vil dessuten bli trafikkfarlig dersom lastebilene må kjøre utenom Oslo:

- Den lille andelen tungtransport som kan legge veien utenom Oslo vil måtte bruke et veinett som er dårlig. Dette mener vi vil kunne øke ulykkesrisikoen, sier Ericson til NRK Østlandssendingen.

Forsiden nå